Quantcast

چگونه زندگی زیبا داشته باشیم؟ ,

menuordersearch
bigmagazin.com
۱۳۹۸/۲/۲۹ یکشنبه
(4)
(0)
چگونه زندگی زیبا داشته باشیم؟
چگونه زندگی زیبا داشته باشیم؟
آینده ی شگفت انگیز
 
خودتان سانده ی زندگی تان هستید و پساس گزاری در واقع راهکاری شگفت انگیز است تا بهترین زندگی را برای خودتان بیافرینید. اکنون با انجام دادن تمرین های شگفت انگیز موجود در این کتاب تا اندازه ای شالوده ی زندگی تان را بنا کرده اید. با کمک سپاس گزاری نیز می توانید همواره طبقه هایی بیشتر را به ساختار زندگی تان بیفزایید. به این ترتیب زندگی تان همواره به سطحی بالاتر و بالاتر می رسد تا این که می توانید ستاره هاغ را لمس کنید. برای بالا رفتن سطح زندگی تان به کمک معجزه ی سپاس گزاری هیچ نقطه ی پایانی را نمی توان در نظر گرفت. همچنین برای شگفتی های به وجود آمده در نتیجه ی سپاس گزاری شما در زندگی تان نیز نمی توان نقطه ی پایانی تعیین کرد. این شگفتی ها همچون ستاره های موجود در کائنات بی شمار هستند.
سخن گفتن درباره ی سپاس گزاری بسیار فروتنانه و شادی بخش است، نشان دادن سپاس گزاری بسیار سخاوتمندانه و با شکوه است اما سپاس گزارانه زیستن به راستی همچون احساس کردن بهشت است. ( یوهانس ای. گرتنر 1912-1996 استاد دانشگاه/ شاعر )
شیوه ی مناسب پشروی کردن از جایگاه کنونی تان این است: شالوده ای را حفظ کنید که تاکنون با سپاس گزاری کردن از خداوند ساخته اید. همچنین بکوشید آن را به تدریج با افزایش دادن ژرفای احساس سپاس گزاری تان تقویت کنید. هر چه بیشتر سپاس گزاری کنید، ژرفای احساستان افزایش خواهد یافت و هر چه ژرفای احساس سپاس گزاری تان افزایش یابد، سپاس گزارانه زیستن به حالت طبیعی زندگی تان تبدیل می شود.
می توانید این راهنمایی ها را به کار ببرید:
انجام دادن تمرین شگفت انگیز شماره ی 26 یا معجزه را به یاد داشته باشید، به صورت سه روز در هفته یا انجام دادن آن به همراه دو تمرین شگفت انگیز دیگر به انتخاب خودتان سبب می شود وضعیت کنونی سپاس گزارانه زیستنتان را حفظ کنید و بتوانید همواره شگفتی هایی بیشتر را در زندگی تان بیافرینید تا زندگی تان روز به روز بهتر و بهتر شود. برای نمونه شاید بخواهید تمرین معجزه را به یاد داشته باشید: تمرین روابط شگفت انگیز و تمرین چک شگفت انگیز را به ترتیب در روز اول و دوم و سوم انجام دهید.
انجام دادن تمرین معجزه را به یاد داشته باشید، به صورت چهار روز در هفته یا انجام دادن آن به همراه سه تمرین شگفت انگیز دیگر به انتخاب خودتان به شما کمک می کند سپاس گزار باشید و شگفتی های زندگی تان را افزایش دهید.
انجام دادن تمرین معجزه را به یاد داشته باشید به صورت پنج روز در هفته یا انجام دادن آن به همراه چهار تمرین شگفت انگیز دیگر به انتخاب خودتان میزان شادمانی شما و شگفتی های زندگی تان را در هر بخش و هر موقعیتی به شدت افزایش خواهد داد.
انجام دادن تمرین معجزه را به یاد داشته باشید، به صورت شش یا هفت روز در هفته یا انجام دادن آن به همراه هر یک از تمرین های شگفت انگیز دیگر به انتخاب خودتان سبب می شود به کیمیاگری واقعی تبدیل شوید که می توانید در هر بخش از زندگی تان تغییری مثبت و سازنده را به وجود آورید.
برای این که همواره در بخش های مهم زندگی تان با شگفتی رو به رو شوید، می توانید به مدت یک هفته تمرین هایی ویژه را برای هر یک از این بخش ها انجام دهید. برای نمونه می توانید میزان شادمانی وضعیت سلامتی، وضعیت روابط، امور شغلی، پول و خواسته های مادی خودتان را در زندگی در نظر بگیرید. به هر حال اگر می خواهید میزان معجزه و شگفتی را در هر بخش از زندگی تان افزایش دهید بهتر است چند روز در طی هفته تمرین های سپاس گزاری مربوط به آن بخش را انجام دهید. اگر بیمار هستید، بی تردید باید تمرین های شگفت انگیز مربوط به سلامتی را هر روز یا شاید هم چند بار در روز انجام دهید.
پیشنهاد هایی که در ادامه مطرح می شوند به آسانی به شما کمک می کنند تا تمرین هایی شگفت انگیز را برای هر بخش از زندگی تان انتخاب کنید که بیشترین و سریع ترین تاثیر مثبت را در آن بخش باقی می گذارند.
انجام دادن هر گروه از تمرین های پیشنهادی برای هر بخش را دست کم به مدت سه هفته ادامه دهید. بکوشید هر یک از این تمرین های پیشنهادی موجود در هر گروه و برای هر بخش را یک بار در هفته انجام دهید.
 
روابط
( تمرین چوبدستی شگفت انگیز را می توانید درباره ی انسان هایی به کار ببرید که آنان را می شناسید و عکسی را از آنان در دسترستان دارید. همچنین می توانید این تمرین را درباره ی انسان هایی به کار ببرید که آنان را نمی شناسید و از آنان عکسی ندارید.)
 
سلامتی
( تمرین چوبدستی شگفت انگیز را می توانید درباره ی انسان هایی به کار ببرید که آنان را می شناسید و عکسی را از آنان در دسترستان دارید. همچنین می توانید این تمرین را درباره ی انسان هایی به کار ببرید که آنان را نمی شناسید و از آنان عکسی ندارید.)
 
پول
( اگر این مرحله را در گذشته انجام نداده اید، در ابتدا بکوشید همه ی مراحل آن را دست کم یک بار انجام دهید.)
( تمرین چوبدستی شگفت انگیز را می توانید درباره ی انسان هایی به کار ببرید که آنان را می شناسید و عکسی را از آنان در دسترستان دارید. همچنین می توانید این تمرین را درباره ی انسان هایی به کار ببرید که آنان را نمی شناسید و از آنان عکسی ندارید.)
 
شغل
( وقتی تمرین چوبدستی را برای شغلتان انجام می دهید، می توانید موفقیت را نیز به سوی دیگران بفرستید. دعا کردن برای موفق شدن دیگران به راستی موفقیت خودتان را نیز در زندگی افزایش خواهد داد.)
( تمرین چوبدستی شگفت انگیز را می توانید درباره ی انسان هایی به کار ببرید که آنان را می شناسید و عکسی را از آنان در دسترستان دارید. همچنین می توانید این تمرین را درباره ی انسان هایی به کار ببرید که آنان را نمی شناسید و از آنان عکسی ندارید.)

 

خواسته های شخصی

(اگر این تمرین را در گذشته انجام نداده اید، بکوشید همه ی مراحل آن را دست کم یک بار انجام دهید. اگر این تمرین را در گذشته انجام داده اید، می توانید آن را از مرحله ی 3 شروع کنید.)

( تمرین چوبدستی شگفت انگیز را می توانید درباره ی انسان هایی به کار ببرید که آنان را می شناسید و عکسی را از آنان در دسترستان دارید. همچنین می توانید این تمرین را درباره ی انسان هایی به کار ببرید که آنان را نمی شناسید و از آنان عکسی ندارید.)

 

انرژی شگفت انگیز شما

می توانید تمرین مربوط به قدر دانی کردن از همه ی انسان ها را به برنامه ی روزانه ی خودتان تبدیل کنید. علاوه بر قدر دانی کردن از انسان هایی که به گونه ای به شما خدمت می کنند، شیوه هایی بسیار برای انجام دادن این تمرین وجود دارد. شما می توانید برای همه ی انسان ها ئ در همه ی موقعیت ها دعا کنید. اگر رئیستان اندکی بد اخلاق و بی حوصله است، می توانید در سکوت برای او دعا کنید. می توانید برای یکی از اعضای خانواده یا عزیزانتان دعا کنید که اندکی بی حوصله یا دلتنگ است. همچنین می توانید برای هر انسانی دعا کنید که با او روبه رو می شوید و در زندگی اش به گونه ای به معجزه نیاز دارد. شما همچنین می توانید معجزه ی سپاس گزاری را با خودتان ب همه جا ببرید.

شما می توانید انرژی سپاس گزاری و قدر شناسی خودتان را برای همه نوزادان و کودکان، گیاهان، باغچه ی منزلتان، غذاها و نوشیدنی ها، رایانه ی شخصی تان، کیف پولتان و خودروی شخصیتان به کار ببرید. وقتی تلفنتان زنگ می زند یا قبل از این که به کسی زنگ بزنید، می توانید انرژِ سپاس گزاری تان را در این باره به کار ببرید. شما می توانید انرژی سپاس گزاری تان را درباره ی هر موقعیتی به کار ببرید که می خواهید آن را بهبود ببخشید. به کارگیری نیروی معجزه آسای سپاس گزاری فقط با تصور شما محدود نی شود.   

 
 
 
 
 
مرتبط با این بخش
روز یازدهم و آرزوهای خودتان را به واقعیت تبدیل کنید ( بخش شانزدهم ) روز یازدهم و آرزوهای خودتان را به واقعیت تبدیل کنید ( بخش شانزدهم )
در روز دوازدهم روزی شگفت انگیز داشته باشید ( بخش هفدهم ) در روز دوازدهم روزی شگفت انگیز داشته باشید ( بخش هفدهم )
روز سیزدهم و چگونه رابطه تان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید ( بخش هجدهم ) روز سیزدهم و چگونه رابطه تان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید ( بخش هجدهم )
روز چهاردهم شگفتی و معجزه در سلامتی را درک کنید (بخش نوزدهم ) روز چهاردهم شگفتی و معجزه در سلامتی را درک کنید (بخش نوزدهم )
روز پانزدهم و چک شگفت انگیز ( بخش بیستم ) روز پانزدهم و چک شگفت انگیز ( بخش بیستم )
روز شانزدهم ، فهرست کارهای شگفت انگیز که باید انجام شوند (بخش بیست و یکم ) روز شانزدهم ، فهرست کارهای شگفت انگیز که باید انجام شوند (بخش بیست و یکم )
روز هفدهم و گام های شگفت انگیز ( بخش بیست و دوم ) روز هفدهم و گام های شگفت انگیز ( بخش بیست و دوم )
روز هجدهم و شگفتی قلب ( بخش بیست و سوم ) روز هجدهم و شگفتی قلب ( بخش بیست و سوم )
پیامد های با شکوه در زندگی با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و چهارم ) پیامد های با شکوه در زندگی با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و چهارم )
درست در مقابل چشمان شما در روز بیستم با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و پنجم ) درست در مقابل چشمان شما در روز بیستم با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و پنجم )
هوایی شگفت انگیز که در آن نفس می کشید ( بخش بیست و ششم ) هوایی شگفت انگیز که در آن نفس می کشید ( بخش بیست و ششم )
روز بیست و دوم چوبدستی شگفت انگیز ( بخش بیست و هفتم ) روز بیست و دوم چوبدستی شگفت انگیز ( بخش بیست و هفتم )
پیام های شگفت انگیز در روز بیست و سوم از تمرین های سپاس گزاری ( بخش بیست و هشتم ) پیام های شگفت انگیز در روز بیست و سوم از تمرین های سپاس گزاری ( بخش بیست و هشتم )
تبدیل اشتباه به موهبت در روز بیست و چهارم (بخش بیست و نهم) تبدیل اشتباه به موهبت در روز بیست و چهارم (بخش بیست و نهم)
آینه شگفت انگیز ( بخش سی ام ) آینه شگفت انگیز ( بخش سی ام )
معجزه را به یاد آور (بخش سی و یکم) معجزه را به یاد آور (بخش سی و یکم)

دفتر مرکزی :
اصفهان / بلوار کاوه / خیابان ابوریحان بیرونی
بلوار ایمان / خیابان بهار / کوچه فروردین / پلاک 1
کد پستی : 8193813986
..................................................................................
ایمیل سایت : info @ bigmagazin . com
ایمیل مدیر : bigmagazin @ yahoo . com
..................................................................................
پشتیبانی 24 ساعته :
09136006974 / 09103113134 / 09139100318
تلفکس : 03134519130

شرکت سازنده