Quantcast
menuordersearch
bigmagazin.com

پیام های شگفت انگیز در روز بیست و سوم از تمرین های سپاس گزاری ( بخش بیست و هشتم ) ,

پنج شنبه یازدهم بهمن ۹۷
(6)
(0)
پیام های شگفت انگیز در روز بیست و سوم از تمرین های سپاس گزاری ( بخش بیست و هشتم )
روز بیست و سوم
پیام های شگفت انگیز
زندگی بسیار شادی بخش است... ما باید بازی کنیم تا بتوانیم همواره به شگفتی های پیرامونمان پی ببریم. ( فلورا کولائو 1954 نویسنده و درمانگر )
تمرین امروز در واقع یکی از تمرین هایی است که من بسیار به آن علاقه دارم زیرا در حقیقت گونه ای بازی با کائنات محسوب می شود. این تمرین بسیار شادی بخش است.
تصور کنید کائنات به شما علاقه دارد و دوستتان محسوب می شود. تصور کنید کائنات می خواهد شما به همه ی خواسته های خودتان در زندگی برسید. به این دلیل که کائنات نمی تواند راه بیفتد و خواسته های ارزشمندتان را به صورت حضوری به شما هدیه کند، پس قانون جذب را به کار می برد تا نشانه ها و پیام هایی را در اختیارتان قرار دهد که به شما کمک می کنند به رویاهای ارزشمندتان برسید. کائنات می داند شما باید سپاس گزار باشید تا بتوانید رویاهای ارزشمندتان را به واقعیت تبدیل کنید، بنابر این پیام هایی شخصی را به شما نشان می دهد تا به یاد آورید که همواره سپاس گزار باشید. او همه ی انسان ها، موقعیت ها و رویدادهای پیرامونتان را به منزله ی نشانه ای شگفت انگیز به کار می برد تا شما به یاد آورید که سپاس گزار باشید. عملکرد کائنات در واقع این گونه است: اگر صدای آژیر آمبولانس را می شنوید، پیام شگفت انگیز کائنات برای شما این است که به دلیل سلامتی تان از خداوند سپاس گزار باشید. اگر خودروی پلیس را مشاهده می کنید، پیام شگفت انگیز کائنات برای شما این است که به دلیل امنیت و آرامشتان از خداوند سپاس گزاری کنید. اگر انسانی را در حال خواندن روزنامه مشاهده می کنید پیام شگفت انگیز کائنات برای شما این است که به دلیل شنیدن خبر هایی شگفت انگیز از خداوند سپاس گزاری کنید.
اگر می خواهید وزنتان را تغییر دهید، وقتی انسانی را با اندامی متناسب و وزن دلخواه خودتان می بینید پیام شگفت انگیز کائنات برای شما این است که به دلیل دستیابی به وزن دلخواهتان از خداوند سپاس گزاری کنید. اگر می خواهید همسری فوق العاده و عاشق پیشه داشته باشید، وقتی زوجی خوشبخت و عاشق را مشاهده می کنید، پیام شگفت انگیز کائنات برای شما این است که به دلیل داشتن همسر دلخواهتان از خداوند سپاس گزاری کنید.اگر می خواهید خانواده خوب داشته باشید، وقتی نوزادان و کودکان را مشاهده می کنید بکوشید به پیام شگفت انگیز کائنات پی ببرید و به دلیل داشتن فرزندان خوب از خداوند سپاس گزاری کنید. وقتی از مقابل بانک یا دستگاه خودپرداز عبور می کنید پیام شگفت انگیز کائنات برای شما این است که به دلیل داشتن ثروتی فراوان از خداوند سپاس گزاری کنید. وقتی به منزلتان می رسید، پیام شگفت انگیز کائنات برای شما این است که به دلیل خانه ی خودتان از خداوند سپاس گزاری کنید. وقتی یکی از همسایه ها به شما تلفن می کند و از شما دعوت می کند تا با هم چای یا قهوه بنوشید یا وقتی یکی از همسایه های خودتان را در خیابان می بینید و برای او دست تکان می دهید پیام شگفت انگیز کائنات برای شما این است که به دلیل داشتن همسایه هایی مهربان از خداوند سپاس گزاری کنید.
اگر یکی از خواسته های مادی موجود در فهرستتان همچون خانه ی رویایی، خودرو، موتور سیکلت، کفش یا رایانه، توجه تان را جلب کرد، البته پیام شگفت انگیز کائنات برای شما این است که هم اکنون به دلیل دستیابی به آن خواسته ی خودتان از خداوند سپاس گزاری کنید. 
وقتی روزی جدید را شروع می کنید و کسی به شما صبح به خیر می گوید، در واقع پیامی شگفت انگیز را در این باره دریافت می کنید که به دلیل شروع شدن صبحی شگفت انگیز از خداوند سپاس گزاری کنید. اگر با انسانی رو به رو می شوید که به معنای واقعی شادمان است، پیام شگفت انگیز کائنات برای شما این است که به دلیل شادمانی تان از خداوند سپاس گزار باشید. اگر می شنوید که کسی در هر زمان و هر مکان، بارها و بارها از خداوند سپاس گزاری می کند پیام شگفت انگیز کائنات به شما این است که همواره از خداوند سپاس گزاری کنید.
در کائنات به راستی شیوه های خلاقانه ی بسیاری وجود دارد تا به شیوه ای معجزه آسا به شما پیام داده شود، در میان فعالیت های روزمره ی خودتان همواره سپاس گزار باشید. کائنات از قانون جذب استفاده می کند تا به شیوه ای معجزه آسا به شما پیام دهد، به این ترتیب شما همیشه همان پیام هایی را جذب می کنید که در آن لحظه باید به دلیل نعمت یاد آوری شده در آن پیام به معنای واقعی از خداوند سپاس گزاری کنید.
من این تمرین را به بازی روزانه ام تبدیل کرده ام و با تمرین کردن مداوم این بازی اکنون به طور طبیعی به همه ی پیام های شگفت انگیز کائنات پی می برم و به دلیل پی بردن به هر یک از آن ها از خداوند سپاس گزاری می کنم. همیشه بسیار شگفت زده می شوم که کائنات چگونه شیوه هایی جدید و خلاقانه را می یابد تا به من پیام دهد نیروی معجزه آسای سپاس گزاری را در زندگی ام به جریان اندازم.
وقتی یکی از دوستان یا اعضای خانواده ام به من تلفن می کند، پیام شگفت انگیز کائنات برای من این است که به دلیل حضور این شخص در زندگی ام از خداوند سپاس گزاری کنم. وقتی کسی به من چنین می گوید: امروز به راستی روزی زیبا و شادی بخش است.
پیام شگفت انگیز کائنات برای من این است که به دلیل آب و هوای عالی منطقه ی سکونتم و به دلیل زندگی کردن در یک روز زیبای دیگر به معنای واقعی از خداوند سپاس گزاری کنم. اگر یکی از وسیله های برقی منزلم از کار می افتد، پیام شگفت انگیز کائنات برای من این است که به دلیل کار کردن بقیه ی وسایل برقی منزلم به معنای واقعی از خداوند سپاس گزاری کنم. اگر یکی از گل های کاشته شده در باغچه ی منزلم پژمرده می شود، پیام شگفت انگیز کائنات برای من این است که به دلیل همه ی گل های زیبا و شاداب موجود در باغچه ام از خداوند سپاس گزاری کنم. وقتی نامه هایم را از صندوق پستی ام برمیدارم، پیام شگفت انگیز کائنات برای من این است که به دلیل بهره مند شدن از خدمات پستی و دریافت کردن چک هایی غیر منتظره از خداوند سپاس گزاری کنم. کسی می گوید که باید، از دستگاه خودپرداز پول برداشت کند یا وقتی افرادی را مقابل دستگاه خودپرداز در صف میبینم، پیام شگفت انگیز کائنات برای من این است که به دلیل پول داشتن از خداوند سپاس گزاری کنم. اگر یکی از آشنایانم به بیماری دچار می شود، پیام شگفت انگیز کائنات برای من این است که به دلیل سلامتی خودم و دیگران همواره از خداوند سپاس گزاری کنم.
وقتی صبح ها پرده ها را کنار می کشم و روزی جدید را مشاهده می کنم، پیام شگفت انگیز کائنات برای من این است که به معنای واقعی از خداوند سپاس گزاری کنم زیرا روزی شگفت انگیز را پیش روی خودم دارم.
همچنین وقتی شب ها دوباره پرده هارا به حالت اولشان باز می گردانم، پیام شگفت انگیز کائنات برای من این است که به معنای واقعی از خداوند سپاس پزاری کنم زیرا که روزی شگفت انگیز داشتم.
امروز برای انجام دادن این تمرین شگفت انگیز باید هوشیار باشید تا هفت پیام شگفت انگیز کائنات را در طی روز دریافت کنید. همچنین باید به دلیل دریافت کردن هر یک از آن پیام ها از خداوند سپاس گزاری کنید.
برای نمونه اگر کسی را می بینید که از تناسب اندام و وزن دلخواه شما بهره مند است، چنین بگوئید: خدایا به دلیل دستیابی به وزن دلخواهم سپاس گزارم. هرگز نمی توانید آن چنان که شایسته است، از خداوند سپاس گزاری کنید. به بیان دیگر هر قدر از خداوند سپاس گزاری کنید، باز هم کم است. به این ترتیب باید بکوشید در حد توانتان هر چه بیشتر از خداوند سپاس گزاری کنید. اگر بخواهید می توانید بکوشید در حد توانتان هر چه بیشتر به پیام های کائنات توجه نشان دهید. اگر تمرین های شگفت انگیز موجود در این کتاب را در طی 22 روز گذشته انجام داده اید، پس تاکنون به مرحله ای رسیده اید که هز هوشیاری کافی برای توجه دادن به پیام های پی در پی کائنات بهره مند هستید. یکی از مزیت های بی شمار نیروی معجزه آسای سپاس گزاری این است که شما را از خواب زندگی بیدار می کند و سبب بسیار هوشیار تر شوید.
هر چه هوشیارتر باشید، سپاس گزارتر می شوید و آسان تر می توانید رویاهای ارزشمندتان را به سوی زندگیتان جذب کنید.
 
 
تمرین شگفت انگیز شماره 23
پیام های شگفت انگیز 
 
1. نعمت های زندگی تان را بشمارید. فهرستی را از ده نعمت زندگی تان تهیه کنید. بنویسید که چرابه دلیل بهره مند بودن از این نعمت ها از خداوند سپاس گزار هستید. فهرستتان را بازخوانی کنید. پس از خواندن هر یک از آن نعمت ها چنین بگوئید: خدایا سپاس گزارم. خدایا سپاسگزارم. خدایا سپاسگزارم. در حد امکان بکوشید سپاس گزاری خودتان را به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ها با تمام وجودتان احساس کنید. 
2. امروز نسبت به پیرامونتان بسیار هوشیار باشید. بکوشید دست کم هفت پیام سپاس گزارانه را از رویدادهای امروزتان دریافت کنید. برای نمونه اگر کسی را به تناسب اندام و وزن دلخواهتان مشاهده می کنید، چنین بگوئید: خدایا به دلیل دستیابی به وزن دلخواهم سپاس گزارم!
 
 
 
 پیام های شگفت انگیز در روز بیست و سوم از تمرین های سپاس گزاری ( بخش بیست و هشتم )
پیام های شگفت انگیز در روز بیست و سوم از تمرین های سپاس گزاری ( بخش بیست و هشتم )
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
قوانین و ضوابط سایت کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . ثبت شکایات کاربران سایت چنانچه سایت مجله بزرگ مشکل یا ایرادی از نظر شما دارد یا پیشنهادات و انتقادات در مورد بهتر شدن خدمات سایت بیگ مگزین دارید با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سئوالات شما عزیزان هستند و در کمترین زمان به شکایات شما عزیزان رسیدگی می نمایند. شما می توانید از طرق مختلف با ما در تماس باشید. برای اطلاع از شماره های تماس و ایمیل سایت بیگ مگزین به بخش تماس با ما مراجعه فرمائید. راهنمای خرید از سایت BIGMAGAZIN برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. پرسش های متداول کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز