Quantcast
menuordersearch
bigmagazin.com

آینه شگفت انگیز ( بخش سی ام ) ,

پنج شنبه بیست و پنجم بهمن ۹۷
(5)
(0)
آینه شگفت انگیز ( بخش سی ام )
روز بیست و پنجم
آینه شگفت انگیز
ظاهر امور بر مبنای احساسات ما تغییر می کند. به این ترتیب می توانیم زیبایی و شگفتی را در آن ها ببینیم. در حالی که زیبایی و شگفتی به معنای واقعی در وجود خودمان یافت می شود ( خلیل جبران 1931-1883 شاعر و هنرمند )
می توانید در ادامه ی زندگی تان همچنان به این سو و آن سو بدوید و بکوشید دنیای بیرونی را به شیوه ی دلخواهتان بسازید، مشکلات زندگی تان را یکی پس از دیگری جست و جو کنید و بکوشید آن ها را حل کنید، همواره درباره ی موقعیت های زندگی تان و انسان های دیگر گله و شکایت کنید و با این حال هرگز موفق نشوید به شیوه ی مناسب و دلخواهتان زندگی کنید و به همه ی رویاهای ارزشمندتان برسید. اما وقتی سپاس گزاری را به شیوه ی زندگی تان تبدیل می کنید همه ی امور مربوط به دنیای شما به شیوه ای معجزه آسا تغییر خواهد کرد. دنیای شما به شیوه ای معجزه آسا تغییر می کند زیرا خودتان تغییر کرده اید.
به این ترتیب اموری متفاوت را نیز به زندگی تان جذب خواهید کرد.
به این پیام موجود در جمله های انگیزه بخش خلیل جبران توجه کنید: انسانی را تغییر دهید که در آینه می بینید سپس دنیای شما تغییر خواهد کرد.
اگر 24 تمرین شگفت انگیز موجود در این کتاب را تا این مرحله انجام داده اید، پس بی تردید تغییر کرده اید! حتی اگر گاهی نمی توانید تغییری آشکار را در خودتان مشاهده کنید، اما شادتر شدنتان را احساس خواهید کرد و بهبود یافتن موقعیت های زندگی تان و تغییرات معجزه آسای دنیای پیرامونتان را مشاهده خواهید کرد.
شما تاُثیر معجزه آسای سپاس گزاری را برای اعضای خانواده و دوستانتان، امور شغلی تان،امور مالی تان، وضعیت سلامتی تان، رویاهای ارزشمندتان و حتی برای افرادی به کار برده اید که هر روز با آنان روبه رو می شدید. اما آن انسانی که بیش از دیگران شایسته ی بهره مند شدن از تاُثیر معجزه آسای سپاس گزاری است، فقط و فقط خودتان هستید.
وقتی به دلیل انسانی که در آینه می بینید، به معنای واقعی از خداوند سپاس گزار باشید، احساس نارضایتی، ناخرسندی، ناامیدی، یا بی کفایتی شما به کلی از بین خواهد رفت. با از بین رفتن این گونه احساسات بی تردید همه ی موقعیت های نا امید کننده و غم انگیز زندگی تان نیز به شیوه ای معجزه آسا از بین خواهند رفت.
احساسات منفی درباره ی خودتان بیشترین آسیب را به زندگی تان وارد می کند زیرا این احساسات بسیار تاُثیر گذارتر از احساسات شما درباره ی انسان ها یا امور دیگر است. به هر کجا می روید و هر کاری را که انجام دهید، احساسات منفی را نیز در هر لحظه با خودتان می برید.
این احساسات منفی در همه ی امور زندگی تان تاُثیری منفی باقی می گذارند. این احساسات منفی همچون آهن ربا عمل می کنند و با هر کاری که انجام می دهید، نارضایتی، ناخرسندی و نا امیدی بیشتر را به سوی زندگی تان جذب می کنند.
وقتی درباره ی ماهیت راستینتان از خداوند سپاس گزار هستید، فقط موقعیت هایی را جذب خواهید کرد که سبب می شوند درباره ی یخودتان احساسی بهتر داشته باشید. برای این فراوانی زندگی را به سوی خودتان جذب کنید، باید از احساساتی خوب و خوشایند درباره ی خودتان لبریز باشید. سپاس گزار بودن به دلیل ماهیت کنونی تان سبب می شود توانگر شوید!
هر کس به دلیل ماهیت کنونی اش از خداوند سپاس گزار باشد، نعمت هایی بیشتر به او هدیه خواهد شد و او از فراوانی بهره مند خواهد بود. هر کس به دلیل ماهیت کنونی اش از خداوند سپاس گزار نباشد، حتی داشته هایش نیز از او گرفته خواهد شد.
برای انجام دادن تمرین آینه ی شگفت انگیز هم اکنون جلوی آینه ای بایستید. مستقیم به انسانی بنگرید که تصویر او را در آینه می بینید. سپس با صدای بلند و با تمام وجودتان چنین بگوئید: خدایا سپاس گزارم. این کار را در مقایسه با گذشته، به شیوه ای هدفمندتر و خالصانه تر انجام دهید. به دلیل ماهیت کنونی تان چنین بگوئید: خدایا سپاس گزارم. به دلیل هر آنچه دارید، چنین بگوئید: خدایا سپاس گزارم. بکوشید این جمله ی شگفت انگیز را دست کم با همان احساسی به کار ببرید که برای دیگران یا برای نعمت های دیگر زندگی تان به کار می برید. به دلیل همین انسانی که هم اکنون هستید، به معنای واقعی از خداوند سپاس گزاری کنید!
این گونه به تمرین آینه ی شگفت انگیز ادامه دهید، به دلیل انسانی زیبا از خداوند سپاس گزاری کنید که او را همواره، در ادامه ی امروز در آینه می بینید. در طی روز، هر بار که خودتان را در آینه نگاه می کنید، چنین بگویید: خدایا سپاس گزارم. اگر در موقعیتی نیستید که بتوانید این جمله ی شگفت انگیز را با صدای بلند بگویید: می توانید آن را در ذهنتان هم بگویید. اگر به معنای واقعی شجاع باشید: می توانید به آینه ی شگفت انگیز نگاه کنید و سه ویژگی مثبت را درباره ی خودتان بگویید که به دلیل بهره مند بودن از آن ها به معنای واقعی از خداوند سپاس گزار هستید.
اگر در آینه به هر دلیلی نسبت به خودتان نا مهربان شدید، به یاد آورید خودتان، بیش از دیگران شایسته ی بهره مند شدن از احساس سپاس گزاری تان هستید.
وقتی سپاس گزار هستید، هر گاه اشتباه میکنید، خودتان را بیهوده سرزنش نخواهید کرد. وقتی سپاس گزار هستید، هر گاه به کامل نبودنتان پی می برید، از خودتان انتقاد نمی کنید. وقتی به دلیل ویژگی های کنونی تان از خداوند سپاس گزار هستید، انسانی شاد خواهید بود. در این صورت، به آهن ربایی برای جذب کردن انسان های شاد، موقعیت های شادی بخش و وضعیتی معجزه آسا تبدیل می شوید که به هر کجا بروید و هر کاری که انجام دهید، همواره پیرامونتان خواهند بود. وقتی می توانید شگفتی انسانی را ببینید که او را در آینه مشاهده می کنید، کل دنیای شما تغییر خواهد کرد!
 
تمرین شگفت انگیز شماره ی 25
آینه ی شگفت انگیز 
 
1. نعمت های زندگی تان را بشمارید. فهرستی را از ده نعمت زندگی تان تهیه کنید. بنویسید که چرابه دلیل بهره مند بودن از این نعمت ها از خداوند سپاس گزار هستید. فهرستتان را بازخوانی کنید. پس از خواندن هر یک از آن نعمت ها چنین بگوئید: خدایا سپاس گزارم. خدایا سپاسگزارم. خدایا سپاسگزارم. در حد امکان بکوشید سپاس گزاری خودتان را به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ها با تمام وجودتان احساس کنید.
2. امروز هر بار که در آینه به خودتان نگاه می کنید، چنین بگویید: خدایا سپاس گزارم. این کار را در مقایسه با گذشته به شیوه ای هدفمندتر و خالصانه انجام دهید.
3. اگر به معنای واقعی شجاع هستید، در حالی که در آینه به خودتان می نگرید، سه ویژگی مثبت را درباره ی خودتان بگویید که به دلیل بهره مند بودن از آن ها به معنای واقعی از خداوند سپاس گزار هستید.
 
 
 Amazing Mirror (Section 30)آینه شگفت انگیز
Amazing Mirror (Section 30)
نظرات کاربران ( 0 نظر)
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

روز یازدهم و آرزوهای خودتان را به واقعیت تبدیل کنید ( بخش شانزدهم ) روز یازدهم و آرزوهای خودتان را به واقعیت تبدیل کنید ( بخش شانزدهم )
در روز دوازدهم روزی شگفت انگیز داشته باشید ( بخش هفدهم ) در روز دوازدهم روزی شگفت انگیز داشته باشید ( بخش هفدهم )
روز سیزدهم و چگونه رابطه تان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید ( بخش هجدهم ) روز سیزدهم و چگونه رابطه تان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید ( بخش هجدهم )
روز چهاردهم شگفتی و معجزه در سلامتی را درک کنید (بخش نوزدهم ) روز چهاردهم شگفتی و معجزه در سلامتی را درک کنید (بخش نوزدهم )
روز پانزدهم و چک شگفت انگیز ( بخش بیستم ) روز پانزدهم و چک شگفت انگیز ( بخش بیستم )
روز شانزدهم ، فهرست کارهای شگفت انگیز که باید انجام شوند (بخش بیست و یکم ) روز شانزدهم ، فهرست کارهای شگفت انگیز که باید انجام شوند (بخش بیست و یکم )
روز هفدهم و گام های شگفت انگیز ( بخش بیست و دوم ) روز هفدهم و گام های شگفت انگیز ( بخش بیست و دوم )
روز هجدهم و شگفتی قلب ( بخش بیست و سوم ) روز هجدهم و شگفتی قلب ( بخش بیست و سوم )
پیامد های با شکوه در زندگی با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و چهارم ) پیامد های با شکوه در زندگی با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و چهارم )
درست در مقابل چشمان شما در روز بیستم با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و پنجم ) درست در مقابل چشمان شما در روز بیستم با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و پنجم )
هوایی شگفت انگیز که در آن نفس می کشید ( بخش بیست و ششم ) هوایی شگفت انگیز که در آن نفس می کشید ( بخش بیست و ششم )
روز بیست و دوم چوبدستی شگفت انگیز ( بخش بیست و هفتم ) روز بیست و دوم چوبدستی شگفت انگیز ( بخش بیست و هفتم )
پیام های شگفت انگیز در روز بیست و سوم از تمرین های سپاس گزاری ( بخش بیست و هشتم ) پیام های شگفت انگیز در روز بیست و سوم از تمرین های سپاس گزاری ( بخش بیست و هشتم )
تبدیل اشتباه به موهبت در روز بیست و چهارم (بخش بیست و نهم) تبدیل اشتباه به موهبت در روز بیست و چهارم (بخش بیست و نهم)
پرفروش ترین کالاها
سیم افشان 1.5 هادی نور گستر اصفهانسیم 1/5 هادی نور اصفهان
سیم افشان 1.5 هادی نور گستر اصفهان
سیم 1/5 هادی نور اصفهان134,000 تومان مشاهده
کیسه شاباش ترمه کد03کیسه شاباش ترمه کد03
کیسه شاباش ترمه کد03
کیسه شاباش ترمه کد0335,000 تومان مشاهده
طراحی لوگو به سبک ترکیبیطراحی لوگو به سبک ترکیبی
طراحی لوگو به سبک ترکیبی
طراحی لوگو به سبک ترکیبی98,000 تومان مشاهده
مبدل کابل 1 به 2 با پرت HDMIتبدیل 1 به 2 HDMI
مبدل کابل 1 به 2 با پرت HDMI
تبدیل 1 به 2 HDMI 55,000 تومان مشاهده
بستن
ورود به کاربریورود به کاربری
کد امنیتی :کد امنیتی
می خواهید ثبت نام کنید ؟
عضویت
شرکت سازنده