Quantcast

روز بیست و دوم چوبدستی شگفت انگیز ( بخش بیست و هفتم )

menuordersearch
bigmagazin.com
سبد خرید شما خالی است !
تومان
سبد خرید
دسته بندی کالا ها
جمعه پنجم بهمن ۹۷
(9)
(0)
روز بیست و دوم چوبدستی شگفت انگیز ( بخش بیست و هفتم )
روز بیست و دوم
چوبدستی شگفت انگیز 
آیا تا کنون آرزو کرده اید کاش گونه ای چوبدستی شگفت انگیز داشتید، به گونه ای که می‌توانستید آن را تکان دهید و به عزیزانتان کمک کنید؟ بسیار خوب تمرین شگفت انگیز امروز به شما نشان می‌دهد چگونه می‌توانید چوبدستی شگفت انگیز واقعی زندگی تان را برای کمک کردن به دیگران به کار ببرید!
وقتی با شور و اشتیاق فراوان می‌خواهید به انسانی دیگر کمک کنید، در این زمینه از توانایی بسیار بهره مند می‌شوید، اما وقتی این توانایی خودتان را با احساس سپاس گزاری از خداوند در هم می‌آمیزید، به معنای واقعی نیرویی شگفت انگیز می‌یابید که با به کارگیری آن می‌توانید به انسان های دیگر و عزیزانتان کمک کنید.
انرژی به سوی کانون توجه شما جریان می‌یابد. به این ترتیب وقتی انرژی سپاس گزاری را با توجه تان به سوی نیاز انسانی دیگر می‌فرستید، این انرژی به همان سو می‌رود. درست به همین دلیل است که حضرت عیسی مسیح (ع) قبل از انجام دادن هر گونه معجزه ای از خداوند سپاس گزاری می‌کرد. سپاس گزاری کردن از خداوند به راستی گونه ای انرژی نامریی، اما واقعی است. وقتی این انرژِ با انرژی شور و اشتیاق شما همراه می‌شود، شما به معنای واقعی از توانایی بی نظیری بهره مند می‌شوید.
انسان هایی که منتظر هستند تا گونه ای چوبدستی شگفت انگیز را برای تغییر دادن زندگی شان بیابند، نمی‌توانند به خوبی پی ببرند که خودشان همان چوبدستی شگفت انگیز هستند. ( تامس لئونارد 1955-2003 مربی در زمینه ی رشد شخصی )
اگر یکی از اعضای خانواده دوستان یا عزیزانتان به گونه ای بیماری دچار است، مشکلی مالی دارد، از کارش راضی و خرسند نیست، از تنشی بسیار رنج می‌برد، به دلیل پایان یافتن رابطه اش غمگین است، خودش را باور ندارد، ذهنی آشفته دارد یا در زندگی اش غمگین است، خودش را باور ندارد، ذهنی آشفته دارد با در زندگی اش بسیار دلتنگ و ناامید است، شما می‌توانید نیرویی نامریی سپاس گزاری را به کار ببرید و به او کمک کنید تا سلامتی ثروت و شادی اش را دوباره بازیابد.
برای انجام دادن این کار باید تصور کنید که سلامتی آن شخص به طور کامل به حالت اولش باز گشته است و این جمله ی شگفت انگیز را بگویید : خدایا سپاس گزارم. همچنین شما باید با تمام وجودتان خوشحال باشید که خبر هایی را درباره ی بازیابی سلامتی او می‌شنوید. می‌توانید تصور کنید که چنین شخصی به شما تلفن می‌کند تا بازیابی سلامتی اش را خبر دهد. همچنین می‌توانید تصور کنید که او به صورت حضوری چنین خبری را برای شما بازگو می‌کند. شما باید واکنش خودتان را در آن لحظه به روشنی در ذهنتان تصور کنید و آن را به معنای واقعی در وجودتان احساس کنید. وقتی بتوانید در این لحظه سپاس گزاری از خداوند را به گونه ای احساس کنید که گویا عزیزانتان سلامتی اش را به طور کامل بازیافته است، در واقع تضمین می‌کنید که سپاس گزاری شما بسیارخالصانه و تاُثیر گذار است.
برای کمک کردن به دیگران جهت بهتر شدن وضعیت مالی شان همین تمرین شگفت انگیز را انجام دهید و به گونه ای از خداوند سپاس گزار باشید که گویا آنان هم اکنون از وضعیت مالی دلخواه شان بهره مند هستند. تصور کنید که ثروت آنان به طور کامل به وضعیت طبیعی و دلخواه خودشان بازگشته است و این جمله ی شگفت انگیز را بگویید: خدایا سپاس گزارم. به گونه ای از خداوند سپاس گزار باشید که گویا خبر هایی شگفت انگیز را در این باره شنیده اید.
اگر یکی از دوستان یا عزیزانتان در موقعیتی شلوار قرار دارد، اما از نیاز ویژه و واقعی او آگاهی ندارید یا اگر او در چند بخش از زندگی اش به کمک نیاز دارد پس می‌توانید همین تمرین شگفت انگیز را درباره ی او انجام دهید و به دلیل بازیابی شادی سلامتی و ثروت یا هر سه ی این نعمت ها در زندگی او به معنای واقعی از خداوند سپاس گزاری کنید.
امروز سه انسانی را در زندگی تان انتخاب کنید که به آنان علاقه ای ویژه دارید و آنان در حال حاضر به سلامتی ،ثروت،شادی، یا هر سه ی این نعمت ها نیازی ویژه دارند. اگر عکسی از هر یک از آنان دارید بکوشید عکس ها را در دسترستان قرار دهید زیرا هنگام انجام دادن این تمرین بهتر است عکس هر یک از آنان را مقابل خودتان نگه دارید.
نخستین شخص انتخابی خودتان را در نظر بگیرید و عکس او را در دستتان نگه دارید، سپس چشمتان را ببندید و به مدت یک دقیقه تصویری را در این باره در ذهنتان بسازید که خبر هایی عالی را درباره ی بازیابی وضعیت این شخص به حالت طبیعی اش و بر آورده شدن نیازش می‌شنوید. تصور کردن خودتان در حال شنیدن خبر هایی خوب درباره ی هر یک از این ماجراها بسیار آسان تر از این است که برای نمونه بخواهید تصور کنید انسانی بیمار به انسانی سلامت تبدیل می‌شود، از فراوانی بهره مند می‌شود. اگر خودتان را در تصورتان بگنجانید سپاس گزاری و شگفتی را هر چه بیشتر احساس خواهید کرد.
چشمتان را بگشایید. در حالی که عکس آن شخص هنوز در دستتان است به دلیل بازیابی سلامتی، ثروت، شادی یا هر گونه دیگر او بکوشید این جمله را آهسته سه بار تکرار کنید: خدایا سپاس گزارم.
می توانید از چنین ساختاری استفاده کنید:
خدایا به دلیل سلامتی ثروت یا شادی ........... با تمام وجودم سپاس گزارم، سپاس گزارم، سپاس گزارم.
در جای خالی می‌توانید نام انسانی را بنویسید که می‌خواهید سلامتی، ثروت یا شادی را به سوی هر سه ی این افراد بفرستید.
همچنین می‌توانید این تمرین تاُثیر گذار را در آن انجام دهید، که در خیابان راه می‌روید یا به کار های روزانه ی خودتان سرگرم هستید و با انسانی روبه رو می‌شوید که آشکارا به سلامتی، شادی، یا ثروت نیازی ویژه دارد. تصور کنید دارای گونه ای چوبدستی ویژه هستید. چوبدستی شگفت انگیز تان را در ذهنتان حرکت دهید. به دلیل بازیابی سلامتی، ثروت، و شادی دیگران با تمام وجودتان از خداوند سپاس گزاری کنید و بدانید با این کارتان در واقع مجموعه ای واقعی از انرژی ها را به حرکت در می‌آورید.
استفاده کردن از معجزه ی سپاس گزاری برای کمک کردن به دیگران و بهبود بخشیدن به وضعیت سلامتی، ثروت و شادی آنان به معنای واقعی یکی از کاربرد های مهم به کارگیری سپاس گزاری محسوب می‌شود. نکته ی شگفت انگیز در این باره چنین است: همان سلامتی شادمانی و ثروتی را که مشتاقانه برای دیگران آرزو می‌کنید، به سوی خودتان نیز جذب خواهید کرد.
 
تمرین شگفت انگیز شماره ی 22
چوبدستی شگفت انگیز
1. نعمت های زندگی تان را بشمارید. فهرستی را از ده نعمت زندگی تان تهیه کنید. بنویسید که چرابه دلیل بهره مند بودن از این نعمت ها از خداوند سپاس گزار هستید. فهرستتان را بازخوانی کنید. پس از خواندن هر یک از آن نعمت ها چنین بگوئید: خدایا سپاس گزارم. خدایا سپاسگزارم. خدایا سپاسگزارم. در حد امکان بکوشید سپاس گزاری خودتان را به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ها با تمام وجودتان احساس کنید.
2. سه انسانی را در زندگی تان انتخاب کنید که به آنان علاقه ای ویژه دارید و می‌خواهید به آنان کمک کنید تا از سلامتی ثروت و شادی بیشتر یا هر سه ی این نعمت ها بهره مند شوند.
3. اگر عکسی از هر یک از آنان دارید بکوشید عکس ها را در دسترستان قرار دهید. هنکگامانجام دادن تمرین چوبدستی شگفت انگیز عکس هر یک از این افراد را مقابلتان نگه دارید.
4. هر بار یکی از این افراد را در نظر بگیرید. عکس او را در دستتان نگه دارید. چشمانتان را ببندید و به مدت یک دقیقه تصور کنید که سلامتی ثروت یا شادی آن شخص به طور کامل به حالتطبیعی و دلخواهش بازگشته است و شما خبر هایی را در این باره می‌شنوید.
5. چشمانتان را بگشایید. در حالی که عکس آن شخص هنوز در دستتان است بکوشید این جمله ی شگفت انگیز را آهسته بگویید: خدایا به دلیل سلامتی ثروت یا شادی ................... با تمام وجودم سپاس گزارم سپاسگزارم، سپاسگزارم.
در جای خالی می‌توانید انسانی را بنویسید که می‌خواهید سلامتی ثروت یا شادی اش را بازیابد.
6. در حالی که تمرینتان را درباره ی نفر اول تمام کردید، انسان بعدی را در نظر بگیرید و همان دو مرحله را درباره ی او نیز انجام دهید. این تمرین را برای نفر سوم هم انجام دهید تا سلامتی ثروت یا شادی را به سوی هر سه ی این افراد بفرستید.
 
 
 
برگرفته از کتاب معجزه سپاس گزاری (راندا برن) ترجمه سیما فرجی
 Twenty-two Days Amazing Wand (Chapter Twenty-seven) روز بیست و دوم چوبدستی شگفت انگیز ( بخش بیست و هفتم )
Twenty-two Days Amazing Wand (Chapter Twenty-seven)
مطالب مشابه
نظرات کاربران
*به این مطلب امتیاز دهید
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*به این نظر امتیاز دهید
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
خانهورود به حساب کاربریسبد خرید
تحویل اکسپرستحویل اکسپرسپشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفتهپشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفتهضمانت اصل بودن کالاضمانت اصل بودن کالاضمانت بازگشت کالاضمانت بازگشت کالاپرداخت در محل فقط اصفهانپرداخت در محل فقط اصفهان

دفتر مرکزی :
اصفهان / بلوار کاوه / خیابان ابوریحان بیرونی / بلوار ایمان / خیابان بهار / کوچه فروردین / پلاک1/کد پستی:8193813986
..................................................................................
ایمیل سایت : info @ bigmagazin. com
ایمیل مدیر : bigmagazin @ yahoo. com
..................................................................................
پشتیبانی 24 ساعته : 09136006974 | 09103113134
پشتیبانی پوشاک بانوان : 09116808133
تلفکس : 03134519130

کلمه BIGMAGAZIN از دو بخش تشکیل شده است. BIG به معنای بزرگ در زبان انگلیسی و MAGAZIN که از کلمه روسی به معنای فروشگاه گرفته شده است. بیگ مگزین به عنوان یکی از فروشگاه های اینترنتی با بیش از شش سال تجربه در فروش آنلاین، با پایبندی به چهار اصل کلیدی، پشتیبانی 24 ساعته، 7 روز ضمانت بازگشت کالا، تضمین اصل‌ بودن کالا و ارسال به موقع مرسوله موفق شده تا همگام با فروشگاه‌های معتبر جهان، به یکی از بهترین فروشگاه های اینترنتی ایران تبدیل شود. به محض ورود به سایت بیگ مگزین با یک سایت پر از کالا رو به رو می‌شوید! گروه ما به غیر از ارائه کالا سعی در تولید محتوا در بخش های اتاق خبر و دانستنی ها نموده است تا بتواند همه دیدگاه ها را راضی نگاه دارد. شور و شوق ما برای برتری همیشه ما را به سمت جلو و آینده بهتر می‌راند.

*قبل از خرید قیمت ها را با پشتیبانی سایت چک فرمائید

جستجو