Quantcast

معجزه را به یاد آور (بخش سی و یکم) ,

menuordersearch
bigmagazin.com
دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۸
(4)
(0)
معجزه را به یاد آور (بخش سی و یکم)
روز بیست و ششم
معجزه را به یاد داشته باشید
ویژگی معجزه این گونه است. شما باید بدانید که معجزه همواره اینجا، پیرامون ما وجود دارد. در غیر این صورت برای شما نامرئی باقی می ماند. ( شارل دلین 1951 نویسنده و نوازنده ی ساز های سنتی سلتی)
هر روز به راستی روزی بی نظیر است. هیچ روزی همچون روز های دیگر نیست. رویداد های خوب و خوشایند هر روزتان با یکدیگر تفوت دارند. معجزه را به یاد داشته باشید، فهرست نعمت های شما با یکدیگر تفوت خواهند داشت، فرقی نمی کند که چنین کاری را چند بار انجام می دهید. 
تمرین برای حفظ کردن معجزه ی سپاس گزاری در زندگی تان بسیار تاُثیر گذار در سراسر زندگی تان باقی خواهد ماند، فرقی نمی کند که اکنون چه رویاهایی را در سر می پرورانید و در آینده چه رویاهایی را در سر خواهید پروراند.
آسان ترین شیوه برای یادآوردن نعمت های دیروزتان این است: ابتدای روز را از زمانی به یاد آورید که از خواب بیدار شدید. سپس کل روزتان را در ذهنتان بررسی کنید و بکوشید رویداد های مهم صبح، ظهر و شب را تا زمان خوابیدنتان به یاد آورید، کار شما آسان تر خواهد شد. شما فقط باید رویداد های کلی دیروزتان را بررسی کنید. در حال بررسی کردن این رویدادها اغلب بسیاری از نعمت های دیروزتان بر صفحه ی ذهنتان نقش می بندد.
می توانید این تمرین شگفت انگیز را با مطرح کردن این سئوال شروع کنید:
دیروز کدام رویدادهای خوب و خوشایند اتفاق افتادند؟
وقتی سئوالی را مطرح می کنید، ذهنتان بی درنگ پاسخی را جست و جو خواهد کرد. آیا خبر هایی عالی را شنیدید؟ آیا به شیوه ای معجزه آسا به یکی از خواسته های ارزشمندتان رسیدید؟ آیا پولی پیش بینی نشده به شیوه ای معجزه آسا به دستتان رسید؟ آیا شادی را به طور ویژه احساس کردید؟ آیا خبری را درباره ی یکی از دوستانتان شنیدید که مدت ها بود از او خبر نداشتید؟ آیا رویدادی به شیوه ای با شکوه برای شما اتفاق افتاد؟ آیا ارتباط تلفنی یا نامه ی الکترونیکی ویژه ای داشتید؟ آیا کسی از شما تعریف کرد؟ آیا کسی از شما قدر دانی کرد؟ آیا کسی به شما کمک کرد تا مشکلی را حل کنید؟ آیا شما به کسی کمک کردید؟ آیا طرحی را تمام کردید؟ آیا طرحی را شروع کردید که نسبت به آن اشتیاقی فراوان دارید؟ آیا غذای دلخواهتان را خوردید یا فیلمی شگفت انگیز را تماشا کردید؟ آیا هدیه ای از کسی گرفتید، موقعیتی منفی را از بین بردید؟ دیداری انگیزه بخش داشتید؟ زمانی عالی را با کسی گذراندید، گفت و گویی پر شور داشتید یا برای کاری برنامه ریزی کردید که به معنای واقعی خواستار انجام دادنش هستید؟
می توانید فهرست نعمت های دیروزتان را در دفترچه ای بنویسید یا آن ها را به وسیله یرایانه ی خودتان تایپ کنید. کل دیروزتان را بررسی کنید تا در این باره به احساس رضایت خاطر برسید که همه ی نعمت های آن را به یاد آورده اید. این نعمت ها ممکن است بزرگ یا کوچک باشند. بزرگی یا کوچکی آن ها در این زمینه چندان اهمیتی ندارد. نکته ی مهم این است که چند نعمت را می یابید و چقدر بابت هر یک از آن ها از خداوند سپاس گزار هستید. در حالی که هر یک از نعمت های دیروزتان را به یاد می آورید و 
آن ها را یادداشت می کنید، بکوشید به سادگی از خداوند سپاس گزاری کنید و این جمله ی شگفت انگیز را بر زبان آورید:» خدایا سپاس گزارم.
وقتی می خواهید این تمرین شگفت انگیز را پس از امروز هم انجام دهید، ممکن است اندکی گیج شوید. بنابر این بکوشید بعضی روزها این تمرین را به صورت نوشتاری انجام دهید. روزهای دیگر فقط آن ها را به یاد آورید و بکوشید آن ها را با صدای بلند نام ببرید یا آن ها را فقط در ذهنتان مرور کنید. می توانید فهرستی سریع را از این نعمت ها بنویسید یا آن ها را باجزئیات بنویسید و بگوئید چرا به دلیل هر یک از آن ها از خداوند سپاس گزار هستید.
نمی توانید همواره عددی دقیق را به منزله ی تعدادنعمت های دیروزتان مطرح کنید زیرا هر روزتان با روز های دیگر تفاوت خواهد داشت. اما من می توانم به شما اطمینان دهم که هر روز از زندگی تان به راستی از نعمت هایی فراوان، سرشار است. وقتی چشمانتان را گشودید تا حقیقت این ماجرا را ببینید، قلبتان را نیز به روی معجزه ی زندگی خواهید گشود و زندگی تان از شکوه و فراوانی سرشار خواهد شد.
هر کس از خداوند سپاس گزار باشد، نعمت هایی بیشتر به او هدیه خواهد شد و او از فراوانی بهره مند خواهد بود و هر کس از خداوند سپاس گزار نباشد، حتی داشته هایش هم از او گرفته خواهد شد.
معجزه را به یاد داشته باشید. این معجزه همیشه در دسترستان قرار دارد.
 
تمرین شگفت انگیز شماره ی 26
آینه ی شگفت انگیز 
 
1. نعمت های زندگی تان را بشمارید. فهرستی را از ده نعمت زندگی تان تهیه کنید. بنویسید که چرابه دلیل بهره مند بودن از این نعمت ها از خداوند سپاس گزار هستید. فهرستتان را بازخوانی کنید. پس از خواندن هر یک از آن نعمت ها چنین بگوئید: خدایا سپاس گزارم. خدایا سپاسگزارم. خدایا سپاسگزارم. در حد امکان بکوشید سپاس گزاری خودتان را به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ها با تمام وجودتان احساس کنید. در طی انجام دادن تمرین هایی که تا کنون در سایت به شما داده ایم 260 نعمت ارزشمند زندگی تان را نوشته اید!
2. با شمارش نعمت های دیروزتان و نوشتن آن ها بکوشید همواره معجزه را به یاد داشته باشید. این سئوال را برای خودتان مطرح کنید: دیروز کدام رویدادهای خوب و خوشایند اتفاق افتادند؟ رویدادهای کلی دیروزتان را بررسی کنید تا در این باره به احساس رضایت خاطر برسید که همه ی نعمت های آن را به یاد آورده و نوشته اید.
3. در حالی که هر یک از نعمت های دیروزتان را به یاد می آورید، این جمله شگفت انگیز را به سادگی با صدای بلند یا در ذهنتان بگویید: خدایا سپاسگزارم.
4. پس از امروز نیز می توانید این تمرین را به صورت فهرستی نوشتاری یا شفاهی و با صدای بلند یا در ذهنتان انجام دهید. می توانید فهرستی سریع را از نعمت های دیروزتان تهیه کنید که به دلیل آن ها از خداوند سپاس گزار هستید. همچنین می توانید فهرستی را با جزییات بیشتر تهیه کنید و بنویسید که چرا به دلیل بهره مند بودن از آن ها از خداوند سپاس گزار هستید.
 
برگرفته از کتاب معجزه سپاس گزاری (راندا برن) ترجمه سیما فرجی
 
 معجزه را به یاد آور (بخش سی و یکم)
معجزه را به یاد آور (بخش سی و یکم)
مرتبط با این بخش
روز یازدهم و آرزوهای خودتان را به واقعیت تبدیل کنید ( بخش شانزدهم ) روز یازدهم و آرزوهای خودتان را به واقعیت تبدیل کنید ( بخش شانزدهم )
در روز دوازدهم روزی شگفت انگیز داشته باشید ( بخش هفدهم ) در روز دوازدهم روزی شگفت انگیز داشته باشید ( بخش هفدهم )
روز سیزدهم و چگونه رابطه تان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید ( بخش هجدهم ) روز سیزدهم و چگونه رابطه تان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید ( بخش هجدهم )
روز چهاردهم شگفتی و معجزه در سلامتی را درک کنید (بخش نوزدهم ) روز چهاردهم شگفتی و معجزه در سلامتی را درک کنید (بخش نوزدهم )
روز پانزدهم و چک شگفت انگیز ( بخش بیستم ) روز پانزدهم و چک شگفت انگیز ( بخش بیستم )
روز شانزدهم ، فهرست کارهای شگفت انگیز که باید انجام شوند (بخش بیست و یکم ) روز شانزدهم ، فهرست کارهای شگفت انگیز که باید انجام شوند (بخش بیست و یکم )
روز هفدهم و گام های شگفت انگیز ( بخش بیست و دوم ) روز هفدهم و گام های شگفت انگیز ( بخش بیست و دوم )
روز هجدهم و شگفتی قلب ( بخش بیست و سوم ) روز هجدهم و شگفتی قلب ( بخش بیست و سوم )
پیامد های با شکوه در زندگی با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و چهارم ) پیامد های با شکوه در زندگی با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و چهارم )
درست در مقابل چشمان شما در روز بیستم با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و پنجم ) درست در مقابل چشمان شما در روز بیستم با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و پنجم )
هوایی شگفت انگیز که در آن نفس می کشید ( بخش بیست و ششم ) هوایی شگفت انگیز که در آن نفس می کشید ( بخش بیست و ششم )
روز بیست و دوم چوبدستی شگفت انگیز ( بخش بیست و هفتم ) روز بیست و دوم چوبدستی شگفت انگیز ( بخش بیست و هفتم )
پیام های شگفت انگیز در روز بیست و سوم از تمرین های سپاس گزاری ( بخش بیست و هشتم ) پیام های شگفت انگیز در روز بیست و سوم از تمرین های سپاس گزاری ( بخش بیست و هشتم )
تبدیل اشتباه به موهبت در روز بیست و چهارم (بخش بیست و نهم) تبدیل اشتباه به موهبت در روز بیست و چهارم (بخش بیست و نهم)
آینه شگفت انگیز ( بخش سی ام ) آینه شگفت انگیز ( بخش سی ام )
چگونه زندگی زیبا داشته باشیم؟ چگونه زندگی زیبا داشته باشیم؟
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

دفتر مرکزی :
اصفهان / بلوار کاوه / خیابان ابوریحان بیرونی
بلوار ایمان / خیابان بهار / کوچه فروردین / پلاک 1
کد پستی : 8193813986
..................................................................................
ایمیل سایت : info @ bigmagazin . com
ایمیل مدیر : bigmagazin @ yahoo . com
..................................................................................
پشتیبانی 24 ساعته :
09136006974 / 09103113134 / 09139100318
تلفکس : 03134519130

شرکت سازنده