Quantcast

روز سیزدهم و چگونه رابطه تان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید ( بخش هجدهم )

menuordersearch
bigmagazin.com
سبد خرید شما خالی است !
تومان
سبد خرید
دسته بندی کالا ها
سه شنبه سیزدهم آذر ۹۷
(7)
(0)
روز سیزدهم و چگونه رابطه تان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید ( بخش هجدهم )
روز سیزدهم
روابطتان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید
 
اگر در رابطه ای پر دغدغه درگیر هستید، اگر رابطه ی شما فرو پاشیده شده است، اگر قلبی شکسته دارید، اگر به دلیلی از کسی رنجیده اید یا اگر انسانی دیگر را به دلیلی سرزنش می‌کنید، می‌توانید این وضعیت را با احساس قدر شناسی و سپاس گزاری تغییر دهید. سپاس گزاری کردن هر گونه رابطه ی ناهماهنگ را به شیوه ای معجزه آسا بهبود می‌بخشد. شاید رابطه ی شما با همسر، برادر یا خواهر، فرزند، شریک، رئیس، مشتری، همکار، مادر شوهر، یا پدر شوهر، والدین، همسایه یا دوستتان، رابطه ای ناهماهنگ باشد.
وقتی رابطه ای پر دغدغه داریم یا در رابطه ی خودمان در موقعیتی دشوار قرار گرفته ایم، کمابیش در همه ی موقعیت ها حتی ذره ای هم به دلیل حضور آن شخص در زندگی مان از خداوند سپاس گزاری نمی‌کنیم. در این گونه موقعیت ها اغلب فقط به سرزنش کردن طرف مقابلمان سر گرم هستیم زیرا با او مشکل داریم. این وضعیت نشان می‌دهد ما به دلیل چنین رابطه ای از خداوند سپاس گزاری نمی‌کنیم. سرزنش کردن هرگز سبب نمی‌شود وضعیت رابطه و زندگی ما بهتر شود. در حقیقت هر چه بیشتر دیگران را سرزنش کنید، وضعیت روابط و زندگی شما نیز بد و بدتر خواهد شد.
اگر احساسی بد و نا خوشایند درباره ی کسی دارید، با سپاس گزاری کردن از خداوند و قدر دانی کردن از آن شخص می‌توانید احساسات بد و ناخوشایندتان را از بین ببرید، فرقی نمی‌کند که رابطه ی شما با او به زمان حال یا گذشته مربوط است. اکنون این سئوال مطرح می‌شود، چرا باید احساسات بد و ناخوشاینتان را درباره ی دیگران از بین ببرید؟
خشمگین ماندن مانند این است که زغال سنگی گداخته را با این نیت در دستمان نگه داریم که آن را به سوی دیگر پرتاب کنیم. در این صورت فقط خودمان می‌سوزیم. ( بودا 483-563 قبل از میلاد مسیح )
وقتی احساساتی بد و ناخوشایند را درباره ی انسانی دیگر در وجودمان می‌پرورانیم، در واقع زندگی خودمان را می‌سوزانیم، اما قدر شناسی و سپاس گزاری همه ی این احساسات بد و ناخوشایند را از بین می‌برد.
برای نمونه اگر از همسرتان جدا شده اید، از او فرزند دارید، به دلیل حضور فرزندتان مجبور هستید با یکدیگر دیدار کنید و رابطه ای خوب و خوشایند با یکدیگر ندارید، بکوشید به چهره ی فرزندتان بنگرید و توجه داشته باشید که بی حضور همسر قبلی تان این فرزندان در زندگی شما حضور نداشتند. زندگی فرزندتان به راستی یکی از ارزشمندترین نعمت های زندگی شما محسوب می‌شود. به چهره ی فرزندتان بنگرید و هر روز به دلیل حضور آنان در زندگی تان قدر شناس همسر قبلی تان باشید. در این صورت علاوه بر این که آرامش و هماهنگی را برای روابطتان به ارمغان می‌آورید با الگویی که در اختیار فرزندتان قرار می‌دهید در واقع قدر شناس بودن را به شیوه ای علمی به آنان آموزش می‌دهید.
اگر رابطه ی شما پایان یافته است و به همین دلیل قلبی شکسته دارید یا اندوهگین هستید، می‌توانید از تاُثیر معجزه آسای سپاس گزاری و قدر شناسی برای از بین بردن درد و رنجتان استفاده کنید. سپای گزاری کردن از خداوند به راستی هر گونه درد و رنج عاطفی را به شادمانی تبدیل می‌کند. داستان والدین من به راستی نمونه ای واقعی در این باره است.
پدر و مادر من به معنای واقعی عاشق یکدیگر بودند. آنان از لحظه ای که با یکدیگر دیدار کردند، به راستی به دلیل در کنار هم بودنشان از خداوند سپاس گزاری می‌کردند. زندگی زناشوئی آنان به راستی زیباترین گونه ی زندگی زناشوئی بود که من تاکنون دیده ام.
وقتی پدرم از دنیا رفت،مادرم بی تردید از غم و اندوهی جانکاه رنج می‌برد. او پس از چند ماه رنج بردن، استفاده کردن از معجزه سپاس گزاری را شروع کرد. او با وجود غم و اندوهی شدید نعمت هایی را در زندگی اش جستجو می‌کرد که به دلیل بهره مند بودن از‌ آنها از خداوند سپاس گزار بود. او سپاس گزاری اش را برای نعمت های گذشته زندگی اش شروع کرد. او همه ی موقعیت های فوق العاده و سرشار از شادمانی را به یاد می‌آورد که در طی دهه ها زندگی با پدرم‌ آنها را پشت سر گذاشته بود. سپس گام بزرگ بعدی اش را شروع کرد. او به جستجو کردن نعمت هایی در آینده ی زندگی اش پرداخت و به دلیل بهره مند شدن از‌ آنها از خداوند سپاس گزاری می‌کرد. او این نعمت ها را یکی پس از دیگری می‌یافت. او همه ی کارهایی را می‌یافت یا به یاد می‌آورد که همیشه می‌خواست‌ آنها را انجام دهد اما در آن هنگام که پدرم زنده بود وقت کافی برای انجام دادن‌ آنها نداشت. وقتی مادرم این اقدام جسورانه را انجام داد، به شیوه ای معجزه آسا فرصت هایی برای واقعیت یافتن رویاهایش به وجود آمدند و زندگی او دوباره از شادمانی لبریز شد. تاُثیر معجزه آسای سپاس گزاری سبب شد فرصتی برای یک زندگی جدید به مادرم هدیه شود.
برای نمرین شگفت انگیز امروز باید زغال سنگی گداخته را جست و جو کنید که زندگی تان را می‌سوزاند. همچنین باید بکوشید این زغال سنگ گداخته را با سپاس گزاری و قدر شناسی به زر ناب تبدیل کنید. یکی از رابطه های پر دغدغه، مشکل دار یا از هم گسیخته ی خودتان را انتخاب کنید که می‌خواهید آن را بهبود ببخشید. می‌توانید هر یک از روابطتان را در نظر بگیرید. شاید طرف مقابل شما در این رابطه ی انتخابی هنوز هم در زندگی تان حضور داشته باشد یا شاید بخواهید رابطه ای را از گذشته ی زندگی تان انتخاب کنید که طرف مقابل شما در آن رابطه دیگر در زندگی تان حضور ندارد.
بنشینید و فهرستی را از ده ویژگی یا امور مثبت مربوط به شخص انتخابی خودتان بنویسید که درباره ی‌ آنها از خداوند سپاس گزار هستید. به گذشته ی این رابطه ی خودتان بیندیشید و فهرستی را از ویژگی های مثبت آن شخص یا مزیت هایی فوق العاده بنویسید که در این رابطه نصیبتان شده است. آسان ترین شیوه برای انجام دادن چنین کاری این است که درباره ی گذشته ی این رابطه و چگونگی رویداد هایی بیندیشید که قبل از خدشه دار شدن این رابطه یا پایان یافتن آن اتفاق افتاده اند. اگر این رابطه هرگز برای شما رابطه ای خوب و خوشایند نبوده است، پس به شدت درباره ی ویژگی های خوب انسانی بیندیشید که طرف مقابل شما در این رابطه بوده است زیرا هر انسانی بی تردید ویژگی هایی خوب و مثبت هم دارد.
این تمرین شگفت انگیز دراین باره نیست که چه کسی حق دارد و چه کسی اشتباه می‌کند. شاید احساس کنید کسی به شدت به شما آسیب رسانده است، شاید کسی شما را با سخنش رنجانده است، اما به هر حال شما می‌توانید همه ی روابطتان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید و برای انجام دادن این کار نیازی نیست که طرف مقابل شما نیز حضور داشته باشد.
در هر رابطه ای حتی دشوارترین‌ آنها همیشه مزیت هایی وجود دارد. شما برای پر بار کردن روابط و زندگی تان باید این مزیت ها را بیابید. یادداشت کنید. به نام شخص مقابلتان اشاره کنید و سپس جمله ای قدر شناسانه ی خودتان را بنویسید.
به این مثال توجه کنید: حمید من از تو ممنونم زیرا زمانی را با هم سپری کردیم. با این که ازدواج ما به جدایی انجامید، اما من نکته هایی بسیار را آموختم و اکنون بسیار عاقل تر شده ام. همچنین می‌کوشم آموخته هایم را در بسیاری از روابط کنون ام به کار ببرم.
وقتی فهرستی را از ده نکته ی مثبت مربوط به رابطه ای نوشتید که به دلیل‌ آنها از خداوند سپاس گزار هستید، درباره ی آن شخص و آن رابطه به راستی احساسی بهتر خواهید داشت. هدف نهایی شما در واقع باید رسیدن به مرحله ای باشد که دیگر نسبت به آن شخص یا رابطه احساسی بد و ناخوشایند نداشته باشید زیرا این گونه احساسات فقط به زندگی خودتان آسیب می‌رسانند. رابطه ها با یکدیگر تفاوت دارند، بنابر این اگر لازم شد، می‌توانید این تمرین شگفت انگیز را چند روز انجام دهید تا به مرحله ای برسید که دیگر نسبت به طرف مقابلتان در آن رابطه احساسی بد و ناخوشایند نداشته باشید.
اگر تاُثیر معجزه آسای سپاس گزاری و قدر شناسی را برای بهبود بخشیدن به رابطه ای به کار می‌برید که هنوز در آن درگیر هستید، شروع شدن تغییر معجزه آسای آن رابطه را با چشمان خودتان مشاهده خواهید کرد. فقط یک طرف درگیر در رابطه را با چشمان خودتان مشاهده خواهید کرد. فقط یک طرف درگیر در رابطه می‌تواند با قدر شناسی و سپاس گزاری خودش آن رابطه را به شیوه ای معجزه آسا تغییر دهد.
به هر حال شخصی که از تاُثیر سپاس گزاری و قدر شناسی استفاده می‌کند می‌تواند از مزیت های آن در کل زندگی اش بهره مند شود.
اگر رابطه ای را از گذشته ی زندگی تان انتخاب می‌کنید، به گونه ای که دیگر با آن شخص رابطه ندارید، با سپاس گزاری و قدر شناسی احساس می‌کنید از آرامش و شادمانی لبریز می‌شوید. همچنین به طور همزمان مشاهده خواهید کرد که روابط کنونی تان نیز به شیوه ای معجزه آسا بهبود خواهند یافت.
اگر در آینده هر یک از روابط شما به رابطه ای دشوار و پر دغدغه تبدیل شد، به یاد داشته باشید این تمرین شگفت انگیز را بی درنگ انجام دهید. در این صورت دشواری ها و مشکلات مربوط به آن روابط را قبل از بزرگتر شدن متوقف خواهید کرد. همچنین به این ترتیب روبدادهای شگفت انگیز مربوط به روابطتان را افزایش خواهید داد.
 
تمرین شگفت انگیز شماره 13
روابطتان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید
 
1. نعمت های زندگی تان را بشمارید. فهرستی را از ده نعمت زندگی تان تهیه کنید. بنویسید که چرا به دلیل بهره مند بودن از این نعمت ها از خداوند سپاس گزار هستید. فهرستتان را باز خوانی کنید. پس از خواندن هر یک از آن نعمت ها سه مرتبه چنین بگوئید: خدایا سپاس گزارم. در حد امکان بکوشید سپاس گزاری خودتان را به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ها با تمام وجودتان احساس کنید.
2. یکی از روابط پر دغدغه مشکل دار یا از هم گسیخته ی خودتان را انتخاب کنید که می‌خواهید آن را بهبود ببخشید.
3. فهرستی را از ده ویژگی یا امور مثبت مربوط به شخص انتخابی خودتان بنویسید که درباره ی‌ آنها از خداوند سپاس گزار هستید. می‌توانید جمله های قدر شناسانه خودتان را با این ساختار بنویسید: .................. من از تو ممنونم زیرا ....................... جای خالی اول را با نام آن شخص پر کنید و در جای خالی دوم نیز دلیل قدردانی خودتان را از آن شخص بنویسید.
 
برگرفته از کتاب معجزه سپاس گزاری (راندا برن) ترجمه سیما فرجی
 
 
 
 روز سیزدهم و چگونه رابطه تان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید
روز سیزدهم و چگونه رابطه تان را به شیوه ای معجزه آسا بهبود ببخشید
instagram
مطالب مشابه
نظرات کاربران
*به این مطلب امتیاز دهید
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*به این نظر امتیاز دهید
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
خانهورود به حساب کاربریسبد خرید
تحویل اکسپرستحویل اکسپرسپشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفتهپشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفتهضمانت اصل بودن کالاضمانت اصل بودن کالاضمانت بازگشت کالاضمانت بازگشت کالاپرداخت در محل فقط اصفهانپرداخت در محل فقط اصفهان

دفتر مرکزی :
اصفهان / بلوار کاوه / خیابان ابوریحان بیرونی / بلوار ایمان / خیابان بهار / کوچه فروردین / پلاک1/کد پستی:8193813986
..................................................................................
ایمیل سایت : info @ bigmagazin. com
ایمیل مدیر : bigmagazin @ yahoo. com
..................................................................................
پشتیبانی 24 ساعته : 09136006974 | 09103113134
پشتیبانی پوشاک بانوان : 09116808133
تلفکس : 03134519130

کلمه BIGMAGAZIN از دو بخش تشکیل شده است. BIG به معنای بزرگ در زبان انگلیسی و MAGAZIN که از کلمه روسی به معنای فروشگاه گرفته شده است. بیگ مگزین به عنوان یکی از فروشگاه های اینترنتی با بیش از شش سال تجربه در فروش آنلاین، با پایبندی به چهار اصل کلیدی، پشتیبانی 24 ساعته، 7 روز ضمانت بازگشت کالا، تضمین اصل‌ بودن کالا و ارسال به موقع مرسوله موفق شده تا همگام با فروشگاه‌های معتبر جهان، به یکی از بهترین فروشگاه های اینترنتی ایران تبدیل شود. به محض ورود به سایت بیگ مگزین با یک سایت پر از کالا رو به رو می‌شوید! گروه ما به غیر از ارائه کالا سعی در تولید محتوا در بخش های اتاق خبر و دانستنی ها نموده است تا بتواند همه دیدگاه ها را راضی نگاه دارد. شور و شوق ما برای برتری همیشه ما را به سمت جلو و آینده بهتر می‌راند.

*قبل از خرید قیمت ها را با پشتیبانی سایت چک فرمائید

جستجو