Quantcast
menuordersearch
bigmagazin.com

در روز دوازدهم روزی شگفت انگیز داشته باشید ( بخش هفدهم ) ,

پنج شنبه هشتم آذر ۹۷
(3)
(0)
در روز دوازدهم روزی شگفت انگیز داشته باشید ( بخش هفدهم )
روز دوازدهم
روزی شگفت انگیز داشته باشید
اراده ای که در واژه ها گنجانده می شود دارای تاُثیری شگفت انگیز است.
برای این که شگفت انگیزترین روز زندگی تان  را مشاهده و احساس کنید، می توانید از قبل برای کل آن روزتان از خداوند سپاس گزاری کنید . برای این که روزی شگفت انگیز داشته باشید به سادگی باید از قبل درباره ی برنامه های آن روزتان بیندیشید و از خداوند سپاس گزاری کنید که هر یک از این برنامه ها به خوبی پیش می رود. انجام دادن این کار بسیار آسان است و فقط چند دقیقه وقت می گیرد اما تفاوتی باور نکردنی را در برنامه های امروزتان به وجود می آورد. به دلیل وجود داشتن قانون جذب از قبل سپاس گزاری کردن بابت هر روز از زندگی تان سبب می شود روزی شگفت انگیز را برای خودتان بیافرینید. وقتی از خداوند سپاس گزاری می کنید که رویدادهای امروزتان به خوبی پیش می روند به طور طبیعی با رویدادهایی خوب روبه رو خواهید شد.
اگر باور ندارید که می توانید به شدت در موقعیت های هر روزتان تاُثیر بگذارید، به زمان هایی بیندیشید که با بد اخلاقی و بی حوصلگی از خواب بیدار می شوید. سپس روزتان را با همین حالت شروع می کنید و کار های شما یکی پس از دیگری اشتباه از آب در می آیند. در پایان روز نیز ادعا می کنید که روزی جهنمی را پشت سر گذاشته اید، به گونه ای که گویا جهنمی بودن آن روز به صورت تصادفی اتفاق افتاده است. البته دلیل اصلی جهنمی بودن آن روزتان این است که خودتان از صبح بد اخلاق و بی حوصله بودید. در واقع بد اخلاقی و بی حوصلگی خودتان سبب شده است مه رویداد های آن روزتان یکی پس از دیگری اشتباه از آب در آیند.
حتی بیدار شدن با بد اخلاقی و بی حوصلگی به صورت تصادفی اتفاق نمی افتد زیرا چنین حالتی نشان می دهد که شما شب قبل هنگام خوابیدن اندیشه ای منفی را درباره ی موضوعی در سر می پروراندید و شاید حتی خودتان هم از این موضوع خبر ندارید.
برای این که روزی شگفت انگیز داشته باشید باید احساسی خوب و خوشایند داشته باشید. هیچ عاملی را بهتر از سپاس گزاری نمی شناسم که بتواند روحیه ی شما را بی درنگ تقویت کند.
با سپاس گزاری کردن از خداوند بکوشید امروزتان را به روزی شگفت انگیز تبدیل کنید. در واقع شما باید قبل از شروع کردن فعالیت های روزانه برای عالی بودن نتیجه ی برنامه های امروزتان چنین بگوئید: خدایا سپاس گزارم. فرقی نمی کند که چه برنامه هایی را برای امروزتان در نظر دارید. شاید می خواهید به سفر بروید، با کسی دیدار کنید، طرحی شغلی را انجام دهید، ناهار بخورید، ورزش کنید، لباس ها را از خوشکشویی یگیرید، به سینما بروید، به کلاس یوگا بروید، منزلتان را تمیز کنید، خرید کنید و ... . اگر عادت دارید فهرستی روزانه را از کارهایی بنویسید که باید آن ها را انجام دهید پس می توانید هر روز فهرستتانرا مرور کنید و از قبل برای انجام شدن عالی هر یک از آن کار ها از خداوند سپاس گزاری کنید. فرقی نمی کند که این تمرین شگفت انگیز را به صورت ذهنی انجام دهید یا آن را روی کاغذ می نویسید، در هر صورت مهم ترین نکته این است که از قبل احساس کنید پیامد هر برنامه یا فعالیت شما به راستی بهترین پیامد ممکن خواهد بود.
وقتی از قبل سپاس گزاری می کنید که روزی شگفت انگیز دارید، مشکلات غیر منتظره یا دشواری های آن روز قبل از اتفاق افتادن نا پدید می شوند. هر چه بیشتر این تمرین شگفت انگیز را به کار ببرید، روزهایی بهتر را پیش روی خود خواهید داشت. در این صورت همه ی امور زندگی تان از کوچک ترین تا مهم ترین آن ها به خوبی پیش خواهند رفت.
به این ترتیب روزهای بسیار دشوار و پر مشکل زندگی تان به روزهایی بهتر با مشکلی کم تر تبدیل خواهند شد. همچنین به جای اتفاق افتادن رویداد های نا امید کننده و پر دردسر در آن روزتان به نظر می رسد همه ی رویدادها به شیوه ای شگفت انگیز به گونه ای بی درد سر بی نگرانی بی تنش و با شادمانی بیشتر پیش می روند.
وقتی در ابتدا تمرین سپاس گزاری را شروع کردم تا روزی شگفت انگیز داشته باشم، تصمیم گرفتم از قبل به دلیل کارهایی در زندگی ام از خداوند سپاس گزاری کنم کهاز انجام دادن آن ها چندان لذت نمی برم. یکی از آن ها رفتن به فروشگاه و خرید روزانه بود. در ابتدای روز با خودم چنین می گفتم: خدایا سپاس گزارم که رفتن به فروشگاه و خرید کردنم به آسانی و با شادمانی انجام می شود. نمی دانستم چگونه ممکن است خرید کردن روزانه به آسانی و با شادمانی انجام شود، اما در حد توانم می کوشیدم، به دلیل پیامدهای خوشایند آن سپاس گزاری از خداوند را هر چه بیشتر احساس کنم.
پیامد تاُثیر معجزه آسای سپاس گزاری این بود که من درست مقابل ورودی فروشگاه مکانی مناسب را برای پارک کردن خودرویم یافتم. سپس دو تن از دوستانم را دیدم. یکی از آنان را از مدت ها پیش ندیده بودم. ما با هم قرار گذاشتیم که پس از خرید با یکیدیگر ناهار بخوریم. دوست دیگرم درباره ی فروش جاروبرقی شگفت انگیزی با من حرف زد که مدت ها بود آرزوی داشتن آن را در سر می پروراندم. در ضمن این جاروبرقی بسیار ارزان قیمت بود. در حالی که به انتخاب کردن کالاهای ضروری ام در فروشگاه مشغول شدم، به هر کجا نگاه می کردم کالاهایی مقابل چشمانم پدیدار می شدند که به آن ها نیاز داشتم. همه ی کالاهای دلخواهم در قفسه ها موجود بودند و من آنها را یکی پس از دیگری می یافتم. پس از این که کالاهای ضروری ام را در سریع ترین زمان ممکن انتخاب کردم و به صندوق نزدیک شدم، دریچه ای دیگر به رویم گشوده شد. در واقع صندوقدار فروشگاه آن را به من یاد آوری کرد. در حالی که او مبلغ خرید مرا محاسبه می کرد ناگهان از من پرسید: آیا به باتری نیاز ندارید؟ من به باطری نیاز داشتم، اما فقط این یک قلم کالا را فراموش کرده بودم. به این ترتیب رفتن من به فروشگاه و خرید کردنم حتی از کاری آسان و شادی بخش هم فراتر بود. این کار در آن روز برای من به راستی به کاری شگفت انگیز تبدیل شد.
سپاس گزاری کردن از خداوند هنگام صبح فقط چند دقیقه وقت می گیرد. برای انجام دادن این کار فقط باید از قبل به دلیل رویدادهای آن روزتان از خداوند سپاس گزاری کنید. این تمرین سبب می شود روزتان به کلی به شیوه ای شگفت انگیز و معجزه آسا پیش برود.
برای این که روزی شگفت انگیز داشته باشید، هر گاه از خواب بیدار می شویدتا روزی جدید را شروع کنید حتی قبل از برخاستن یا در حالی که حمام می کنید یا در حالی که لباس می پوشید، درباره ی برنامه های آن روزتان بیندیشید و از خداوند سپاس گزاری کنید که تک تک آن برنامه ها به خوبی پیش می روند. این تمرین شگفت انگیز را در ابتدای روز و در یک جلسه انجام دهید. همه ی برنامه های آن روز صبح، بعد از ظهر و شب را تا هنگام خوابیدنتان در ذهنتان تصور کنید. با تصور کردن هر برنامه یا رویداد مربوط به آن روزتان چنین بگوئید: خدایا سپاسگزارم. همچنین تصور کنید در پایان روز نیز از خداوند سپاس گزاری می کنید زیرا آن برنامه ها یا رویدادها به شیوه ای عالی پیش رفته اند.
می توانید بهترین و بیشترین رویداد های خوب و خوشایند را تصور کنید تا سپاس گزاری را بیشتر احساس کنید. برای نمونه می توانید چنین بگوئید: خدایا سپاسگزارم که جلسه ی امروزم بسیار موفقیت آمیز است. و ...
اگر بتوانید این جمله را برای هر یک از برنامه ها یا رویدادهای امروزتان با صدای بلند تکرار کنید: خدایا سپاس گزارم. این تمرین برای شما تاُثیر گذارتر می شود. اما اگر در موقعیتی نیستید که این جمله را با صدای بلند تکرار کنید آن را در ذهنتان بگوئید.
پس از این که نیروی معجزه آسای سپاس گزاری برای هر یک از برنامه ها یا رویدادهای امروزتان به کار بردیدتمرینتان را با گفتن این جمله تمام کنید: خدایا سپاس گزارم که امروز خبر های عالی می شنوم. 
اگر می خواهید در مقایسه با گذشته ی زندگی تان هر چه بیشتر خبر هایی خوب و خوشایند را بشنوید پس همیشه سپاس گزار باشید.
 
تمرین شگفت انگیز شماره 12
روزی شگفت انگیز داشته باشید
1. نعمت های زندگی تان را بشمارید. فهرستی را از ده نعمت زندگی تان تهیه کنید. بنویسید که چرا به دلیل بهره مند بودن از این نعمت ها از خداوند سپاس گزار هستید. فهرستتان را باز خوانی کنید. پس از خواندن هر یک از آن نعمت ها چنین بگوئید: خدایا سپاس گزارم.( سه مرتبه تکرار کنید ) در حد امکان بکوشید سپاس گزاری خودتان را به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ها با تمام وجودتان احساس کنید.
2. هر روز صبح بکوشید برنامه های آن روزتان را از صبح تا هنگام خوابیدن در ذهنتان تصور کنید. با تصور کردن هر یک از آن برنامه ها و رویدادها و به دلیل انجام شدن هر یک از آن ها به شیوه ای شگفت انگیز چنین بگوئید: خدایا سپاسگزارم. تصور کنید در پایان روز از خداوند سپاس گزاری می کنید زیرا آن برنامه ها و رویدادها به شیوه ای عالی پیش رفته اند.
3. پس از این که از قبل به دلیل پیش رفتن همه ی برنامه های امروزتان به شیوه ای شگفت انگیز از خداوند سپاس گزاری کردید، تمرینتان را با گفتن این جمله تمام کنید: خدایا سپاس گزارم که امروز خبر هایی عالی را می شنوم.
 
 
برگرفته از کتاب معجزه سپاس گزاری (راند برن) ترجمه سیما فرجی
 
 
 
 در روز دوازدهم روزی شگفت انگیز داشته باشید ( بخش هفدهم )
در روز دوازدهم روزی شگفت انگیز داشته باشید ( بخش هفدهم )
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
قوانین و ضوابط سایت کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . ثبت شکایات کاربران سایت چنانچه سایت مجله بزرگ مشکل یا ایرادی از نظر شما دارد یا پیشنهادات و انتقادات در مورد بهتر شدن خدمات سایت بیگ مگزین دارید با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سئوالات شما عزیزان هستند و در کمترین زمان به شکایات شما عزیزان رسیدگی می نمایند. شما می توانید از طرق مختلف با ما در تماس باشید. برای اطلاع از شماره های تماس و ایمیل سایت بیگ مگزین به بخش تماس با ما مراجعه فرمائید. راهنمای خرید از سایت BIGMAGAZIN برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. پرسش های متداول کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز