Quantcast
menuordersearch
bigmagazin.com

پیامد های با شکوه در زندگی با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و چهارم ) ,

پنج شنبه ششم دی ۹۷
(4)
(0)
پیامد های با شکوه در زندگی با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و چهارم )
روز نوزدهم
پیامد های با شکوه
شما قبل از غذا خوردن دعا می کنید. بسیار خوب است. اما من قبل از هر کنسرت و هر اپرا دعا می کنم، قبل از هر نمایش و پانتومیم دعا می کنم، قبل از آن که کتابی را بگشایم دعا می کنم، قبل از طراحی، نقاشی، شنا، شمشیر بازی، مشت زنی، پیاده روی، بازی و ورزش دعا می کنم، من قبل از این که قلم را در مرکب فرو کنم دعا می کنم. ( جی.کی.چسترتون 1936-1874 نویسنده )
همه ی ما می خواهیم در انجام دادن همه ی کارها با پیامد هایی خوب و خوشایند روبه رو شویم. گیلبرت کیت چسترتون، نویسنده ، با سپاس گزاری کردن از خداوند قبل از انجام هر کاری در واقع دستیابی به پیامد مناسب و دلخواهش را تضمین می کند.
بی تردید در بسیاری از موقعیت ها با خودتان چنین اندیشیده اید: امیدوارم این ماجرا به خوبی پیش رود، یا امیدوارم این کارم خوب از آب در آید، یا امیدوارم در این باره شانس بیاورم. همه ی این اندیشه ها در واقع امید داشتن به روبه رو شدن با پیامد ی خوب و خوشایند را درموقعیتی نشان می دهند. اما زندگی به صورت شانسی یا تصادفی پیش نمی رود. قانون های کائنات بسیار دقیق عمل می کنند. به بیان دیگر شما می توانید به طور کامل به این قانون ها اعتماد کنید.
خلبان در این باره نمی اندیشد که کاش قانون های فیزیک  در طی پرواز او عمل کنند زیرا او می داند قانون های فیزیک همیشه وجود دارند و به صورت تصادفی عمل نمی کنند. شما روزتان را با این آرزو شروع نمی کنید که کاش قانون جاذبه ی زمین سبب شود روی زمین بمانید و در فضا شناور نشوید. شما می دانید در این باره هیچ گونه رویدادی به صورت شانسی یا تصادفی انتفاق نمی افتد و قانون جاذبه ی زمین همواره وجود دارد.
اگر می خواهید درباره ی هر کاری که انجام می دهید، با پیامد هایی خوب و با شکوه رو به رو شوید، پس باید قانونی را به کار ببرید که این پیامدها را مدیریت می کند و این قانون نیز همان قانون جذب است.
به بیان دیگر شما باید اندیشه ها و احساساتتان را برای جذب کردن پیامدهایی باشکوه به سوی خودتان به کار ببرید. سپاس گزاری کردن از خداوند به دلیل دستیابی به پیامدهایی باشکوه در واقع یکی از ساده ترین شیوه ها برای انجام دادن این کار است.
تمرین پیامدهای باشکوه این است: قبل از انجام دادن هر کاری که می خواهید به خوبی پیش برود از خداوند سپاس گزاری کنید. می توانید از قبل به دلیل پیامد با شکوه جلسه ای کاری، مصاحبه ای شغلی یا امتحانی ویژه از خداوند سپاس گزاری کنید. می توانید از قبل به دلیل پیامد با شکوه مسابقه ای ورزشی، ارتباطی تلفنی، دیداری دوستانه یا رویارویی با مادرزنتان از خداوند سپاس گزاری کنید.
می توانید از قبل به دلیل پیامد با شکوه مربوط به برنامه ی ورزشی منظمتان یا معاینه ی پزشکی یا دندانپزشکی تان از خداوند سپاس گزاری کنید. وقتی قرار است برقکار، لوله کش، یا هر تعمیر کاری به منزلتان بیاید تا مشکلی را بر طرف کند، می توانید از قبل به دلیل پیامد با شکوه  مربوط به این ماجرا از خداوند سپاس گزاری کنید. می توانید از قبل به دلیل پیامد با شکوه مربوط به گردشگری خانوادگی، گفت و گویی با فرزندانتان درباره ی رفتارشان یا گفت و گویی صمیمانه با همسرتان از خداوند سپاس گزاری کنید و این کار را در مورد همه چیز تکرار کنید.
وقتی رویداد ی پیش بینی نشده در طی روزتان اتفاق می افتد، بکوشید به دلیل پیامد با شکوه آن از خداوند سپاس گزاری کنید. وقتی رویدادی پیش بینی نشده برای ما اتفاق می افتد اغلب بی درنگ درباره ی آن نتیجه گیری می کنیم و تصور می کنیم اشتباهی در این زمینه وجود دارد.
برای نمونه به محل کارتان می رسید و به شما می گویند که رئیستان می خواهد شما را ببیند. مشکل مربوط به نتیجه گیری کردن شتاب زده و حدس زدن هر گونه رویداد منفی این است که بر مبنای قانون جذب، همان اندیشه ها و احساسات را به سوی خودتان جذب خواهید کرد. پس به جای نتیجه گیری کردن شتاب زده و اندیشیدن در این باره که ممکن است با مشکلی رو به رو شوید با سپاس گزاری کردن از خداوند به دلیل رو به رو شدن با پیامدی باشکوه بکوشید از فرصت استفاده کنید تا رویدادی معجزه آسا اتفاق بیفتد.
اغلب پیامد با شکوه دلخواهتان را مشاهده و احساس خواهید کرد و گاهی حتی نمی دانید چگونه از مزیت های رویدادی پیش بینی نشده بهره مند شدید. وقتی پیامدی با شکوه را از خداوند در خواست می کنید و از قبل به دلیل دستیابی به چنین پیامدی خالصانه سپاس گزاری می کنید، قانون جذب را به کار می برید که بسیار دقیق است. به این ترتیب باید روزی به گونه ای و در مکانی با پیامد با شکوه و دلخواهتان روبه رو شوید. این حقیقت به راستی حقیقتی تضمین شده است.
هر گاه پی می برید درباره ی تصادفی بودن رویدادی در زندگی تان می اندیشید، هر گاه در این باره می اندیشید که درباره ی رویدادهای زندگیتان هیچ گونه اختیاری ندارید، وقتی در این باره می اندیشید که کاش رویدادی در زندگی تان به خوبی پیش رود، به خودتان یادآوری کنید که در گستره ی قانون جذب هیچ رویدادی به صورت تصادفی یا شانسی اتفاق نمی افتد. شما همان اندیشه ها و احساسات خودتان را دوباره به سوی زندگی تان جذب خواهید کرد. سپاس گزاری کردن از خداوند به شما کمک می کند تا خواسته های خودتان یا همان پیامدهای با شکوه را به سوی زندگی تان جذب کنید. وقتی از قبل به دلیل دستیابی به پیامدهایی با شکوه از خداوند سپاس گزاری می کنید، همان پیامدها را به زندگی جذب خواهید کرد! در این صورت آنچه را نمی خواهید یا همان پیامدهای بد و ناخوشایند را به سوی زندگی تان جذب نخواهید کرد.
وقتی به دلیل پیامدهایی با شکوه از خداوند سپاس گزاری می کنید، در واقع قانونی جهانی را به کار می برید و ای کاش ها یا احتمالات را به ایمان و یقین تبدیل می کنید. وقتی سپاس گزارانه زیستن به شیوه ی زندگی شما تبدیل می شود، به طور طبیعی هر کاری را با احساس سپاس گزاری انجام می دهید و می دانید که نیروی معجزه آسای سپاس گزاری به راستی پیامدی با شکوه را نصیبتان خواهد کرد.
هر چه بیشتر تمرین پیامدهای با شکوه را انجام دهید و آن را به عادت روزانه ی خودتان تبدیل کنید، پیامدهای پیامدهای با شکوه بیشتری را به زندگی تان جذب خواهید کرد. در این صورت به تدریج خودتان را کم تر و کم تر در موقعیت هایی می یابید که خواستار آن ها نیستید. به این ترتیب دیگر خودتان را در مکان و زمانی نامناسب نمی یابید. در این وضعیت یقین دارید که با پیامدی با شکوه رو به رو خواهید شد، فرقی نمی کند که چه رویدادهایی در آن روز برای شما اتفاق می افتند.
امروز در ابتدای روز سه موقعیت جداگانه را در زندگی تان انتخاب کنید که می خواهید در آن موقعیت ها با پیامدهایی با شکوه روبه رو شوید. می توانید سه موقعیتی را انتخاب کنید که در زندگی کنونی تان اهمیتی ویژه دارند. همچنین می توانید تمرینتان را با انتخاب کردن سه موقعیت معمولی در زندگی تان شروع کنید که برای شما فعالیت هایی یکنواخت و کسالت بار به نظر می رسند. زیرا وقتی رویدادی معجزه آسا درباره ی فعالیت های یکنواخت و کسالت بار زندگیتان اتفاق می افتند، به معنای واقعی متقاعد می شوید که پیامدی با شکوه را جذب کرده اید.
فهرستی را از سه موقعیت انتخابی خودتان بنویسید که می خواهید در آن موقعیت ها با پیامد هایی باشکوه روبه رو شوید. نیروی معجزه آسای سپاس گزاری را به کار ببرید. در حالی که هر یک از این موقعیت ها را می نویسید، تصور کنید آن ها اتفاق افتاده اند و شما با پیامد های باشکوه آن ها روبه رو شده اید. می توانید از این ساختار استفاده کنید:
خدایا به دلیل با شکوه مربوط به ............... سپاس گزارم.
در گام دوم از این تمرین شگفت انگیز سه رویداد غیر منتظره را انتخاب کنید که امروز در زندگی تان اتفاق می افتند و تاُثیر معجزه آسای سپاس گزاری را برای روبه رو شدن با پیامد های با شکوه آن ها به کار ببرید.
می توانید این تمرین را در سه موقعیت مختلف قبل از برداشتن گوشی تلفن، قبل از باز کردن سه نامه ی پستی یا الکترونیکی و یا هر رویداد غیر منتظره دیگر انجام دهید که امروز برای شما اتفاق می افتند. این بخش از تمرین چندانبه رویدادهای غیر منتظره ی انتخابی شما مربوط نمی شود بلکه به تمرین کردن سپاس گزاری برای روبرو شدن با پیامد هایی باشکوه در موقعیت هایی غیر منتظره و کم اهمیت مربوط است. هر زمان رویدادی غیر منتظره برای شما اتفاق می افتد اگر می توانید لحظه ای چشمانتان را ببندید و این جمله ی شگفت انگیز را در ذهنتان بگوئید و آن را احساس کنید: خدایا به دلیل پیامد با شکوه مربوط به ......... سپاس گزارم.
هر چه این تمرین را بیشتر انجام دهید، بهتر است زیرا وقتی آن را بیشتر و بیشتر انجام می دهید، در زندگیتان هر چه بیشتر با پیامد هایی با شکوه روبه رو خواهید شد. انجام دادن این تمرین در این روز به شما کمک می کند با آن آشنا شوید. در آینده هم هر گاه پی بردید در موقعیتی قرار دارید که پیامد ی خوب و خوشایند را آرزو می کنید یا تصور می کنید باید شانس بیاورید، بی درنگ تاُثیر معجزه آسای سپاس گزاری را به کار ببرید و روبرو شدن با پیامدهایی با شکوه را در زندگی تان تضمین کنید.
 
تمرین شگفت انگیز شماره 19
پیامد های با شکوه
1. نعمت های زندگی تان را بشمارید. فهرستی را از ده نعمت زندگی تان تهیه کنید. بنویسید که چرابه دلیل بهره مند بودن از این نعمت ها از خداوند سپاس گزار هستید. فهرستتان را بازخوانی کنید. پس از خواندن هر یک از آن نعمت ها چنین بگوئید: خدایا سپاس گزارم. خدایا سپاسگزارم. خدایا سپاسگزارم. در حد امکان بکوشید سپاس گزاری خودتان را به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ها با تمام وجودتان احساس کنید.
2. در ابتدای روز سه موقعیت جداگانه را در زندگی تان انتخاب کنید که برای شما اهمیتی ویژه دارند و می خواهید در آن موقعیت ها با پیامد هایی با شکوه روبرو شوید.
3. هر یک از آن سه موقعیت را فهرست وار بنویسید به گونه ای که گویا اتفاق افتاده اند و شما با پیامد های با شکوه ان ها روبرو شده اید. می توانید از این ساختار استفاده کنید: خدایا به دلیل پیامد با شکوه مربوط به ............. سپاس گزارم.
4. در طی روز سه رویداد غیر منتظره را انتخاب کنید که در زندگی تان اتفاق می افتند و شما می توانید به دلیل روبرو شدن با پیامد های با شکوه آن ها از خداوند سپاس گزاری کنید. هر بار چشمانتان را ببندید و این جمله ی شگفت انگیز را در ذهنتان بگوئید و به معنای واقعی احساسش کنید: خدایا به دلیل پیامد باشکوه مربوط به .............. سپاس گزارم.
 
 
برگرفته از کتاب معجزه سپاس گزاری (راندا برن) ترجمه سیما فرجی
 پیامد های با شکوه در زندگی با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و چهارم )
پیامد های با شکوه در زندگی با معجزه سپاس گزاری ( بخش بیست و چهارم )
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
قوانین و ضوابط سایت کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . ثبت شکایات کاربران سایت چنانچه سایت مجله بزرگ مشکل یا ایرادی از نظر شما دارد یا پیشنهادات و انتقادات در مورد بهتر شدن خدمات سایت بیگ مگزین دارید با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سئوالات شما عزیزان هستند و در کمترین زمان به شکایات شما عزیزان رسیدگی می نمایند. شما می توانید از طرق مختلف با ما در تماس باشید. برای اطلاع از شماره های تماس و ایمیل سایت بیگ مگزین به بخش تماس با ما مراجعه فرمائید. راهنمای خرید از سایت BIGMAGAZIN برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. پرسش های متداول کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز