Quantcast
menuordersearch
bigmagazin.com

تمرین اول از 26 تمرین سپاس گزاری برای زندگی بهتر (بخش ششم) ,

پنج شنبه هفدهم آبان ۹۷
(3)
(0)
تمرین اول از 26 تمرین سپاس گزاری برای زندگی بهتر (بخش ششم)
روز اول
نعمت های زندگی تان را بشمارید
وقتی من شمردن نعمت های زندگی ام را شروع کردم وضعیت کل زندگی ام بهبود یافت. (ویلی نلسون 1933 خواننده و آهنگساز)
اغلب شنیده اید که دیگران می گویند نعمت های زندگی تان را بشمارید. وقتی درباره ی نعمت هایی می اندیشید که به دلیل بهره مند بودن از آن ها از خداوند سپاس گزار هستید، در واقع به انجام دادن چنین کاری مشغول هستید. اما شاید ندانید که شمردن نعمت های زندگی تان به راستی یکی از تمرین های موُثر است که می توانید آن را انجام دهید و با انجام دادن آن وضعیت کل زندگی تان به شیوه ی معجزه آسا بهبود خواهد یافت.
وقتی به دلیل نعمت های کنونی زندگی تان از خداوند سپاس گزار هستید با وجود این که ممکن است این نعمت ها بسیار کوچک باشند مشاهده خواهید کرد که این نعمت ها بی درنگ در زندگی تان افزایش خواهند یافت. اگر به دلیل بهره مند بودن از مبلغی پول از خداوند سپاس گزار هستید حتی اگر آن پول بسیار اندک باشد مشاهده خواهید کرد که پولتان به شیوه ای معجزه آسا افزایش خواهد یافت. اگر به دلیل بهره مند بودن از را بطه ای خوب از خداوند سپاس گزار هستید، حتی اگر این رابطه به راستی کامل و تمام عیار نباشد، مشاهده خواهید کرد که رابطه ی شما به شیوه ای معجزه آسا بهتر و بهتر خواهد شد. اگر به دلیل بهره مند بودن از شغلی مناسب از خداوند سپاس گزار هستید، حتی اگر این شغل به راستی شغل رویایی و دلخواهتان نباشد تغییر امور شغلی تان شروع خواهد شد به گونه ای که بیشتر از شغلتان لذت ببرید و ناگهان همه ی فرصت های شغلی مناسب در اختیار تان قرار خواهند گرفت.
جنبه ی وارونه ی ماجرا نیز این گونه است که وقتی ما نعمت های زندگی مان را نمی شماریم ممکن است ناخواسته در دام شمارش امور منفی زندگی مان گرفتار شویم. وقتی در این باره سخن می گوییم که از چه نعمت هایی بهره مند نیستیم، در واقع در حال شمارش امور منفی زندگی مان هستیم. وقتی از دیگران عیب جویی یا انتقاد می کنیم، وقتی درباره ی ترافیک خیابان هاف ایستادن در صف های طولانی، دیر کردن در انجام شدن کار ها، کارآمد نبودن دستگاه های دولتی، نداشتن پول کافی یا نا مساعد بودن وضعیت آب و هوا گله و شکایت می کنیم، در واقع در حال شمارش امور منفی زندگی مان هستیم. وقتی امور منفی را می شماریم این امور در زندگی مان افزایش می یابند. اما عامل مهم تر این است، با شمارش امور منفی زندگی مان در واقع خودمان را از نعمت هایی محروم می کنیم که قرار بود به دستمان برسند. من هر دو شیوه را آزموده ام. به بیان دیگر هم نعمت های زندگی ام و هم امور منفی زندگی ام را شمرده ام. به این ترتیب می توانم تضمین کنم بهترین شیوه ی ممکن برای بهره مند شدن از فراوانی در زندگی تان این است که نعمت های زندگی تان را بشمارید.
بهتر این است که، هنگام شمارش نعمت های زندگی تان شمارش از دستتان خارج شود تا اینکه به دلیل شمارش دشواری های زندگی تان نعمت هایی ارزشمند از دستتان خارج شود. (مالتبی دی. بابکوک 1901-1858 نویسنده و کشیش)
هر روز صبح، در ابتدا بکوشید نعمت های زندگی تان را بشمارید. می توانید فهرست نعمت های زندگی تان را به صورت دستی بنویسید یا آن را با استفاده از رایانه تایپ کنید یا از دفترچه ای ویژهاستفاده کنید و همه ی سپاس گزاری های خودتان را در آن بنویسید. امروز باید فهرستی ساده را از ده نعمت ویژه در زندگی تان بنویسید که به دلیل بهره مند بودن از آن ها از خداوند سپاس گزار هستید.
وقتی اینشتین سپاس گزاری می کرد با دقت به دلیل سپاس گزاری اش می اندیشید. وقتی در این باره می اندیشید که چرا به دلیل بهره مند بودن از نعمتی ویژه ارتباط داشتن با انسانی ویژه یا قرار گرفتن در موقعیتی ویژه سپاس گزار هستید، سپاس گزاری را ژرف تر احساس خواهید کرد. این نکته را به یاد داشته باشید، معجزه ی سپاس گزاری بر مبنای میزان احساس سپاس گزاری شما اتفاق می افتد. پس در مقابل هر نعمت نوشته شده در فهرستتان بکوشید بنویسید که چرا به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ویژه از خداوند سپاس گزار هستید.
در این بخش چند نمونه مطرح می شود که برای نوشتن فهرستتان مفید هستند:
 • من به راستی سعادتمند هستم که نعمتی را همچون.......... دارم، زیرا............................
 • من برای بهره مند بودن از نعمتی همچون ......... بسیار سپاس گزار و شاد هستم، زیرا ...............
 • من از داشتن نعمتیهمچون .................... بسیار سپاس گزار هستم، زیرا ......................
 • خدایا، با تمام وجودم سپاس گزارم که نعمتی را همچون ......................... دارم، زیرا ......................

پس از این که فهرستی را از ده نعمت ارزشمند زندگی تان نوشتید، دوباره آن ها را از ابتدا بخوانید. می توانید آن ها را در ذهنتان مرور کنید یا با صدای بلند بخوانید. وقتی هر یک از این نعمت ها را خواندید، بکوشید این جمله را سه بار تکرار کنید: خدایا سپاس گزارم. سعی کنید در حد توانتان هر چه بیشتر سپاس گزاری را به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ویژه در ژرفای وجودتان احساس کنید.

تمرین شمارش نعمت های زندگی چنان ساده و موُثر است که من از شما می خواهم در طی 26 روز بعد، همچنان روزی ده نعمت دیگر زندگی تان را نیز به فهرست نعمت های خودتان بیفزاید. شاید تصور کنید یا فتن ده نعمت ارزشمند زندگی تان در هر روز کاری دشوار است، اما هر چه بیشتر در این باره بیندیشید، بیشتر به این موضوع پی می برید که نعمت هایی بی شمار را در اختیار دارید و باید به دلیل بهره مند بودن از آن ها در زندگی تان از خداوند سپاس گزار باشید. زندگی تان را با دقت بررسی کنید. شما از گذشته تاکنون هر روز از نعمت هایی بی شمار بهره مند شده اید و بهره مند شدن از این نعمت ها همچنان در زندگی تان ادامه خواهد داشت. پس به همین دلیل باید در هر لحظه به معنای واقعی از خداوند سپاس گزاری کنید.

شما باید به دلیل داشتن خانه ای مناسب، خانواده ای صمیمی، دوستانی مهربان، شغلی حوب و بسیاری از نعمت های دیگر همواره سپاس گزار باشید. شما باید به دلیل خورشیدی که از گرما و نورش بهره مند می شوید، آبی که می نوشید، غذایی که می خورید، هوایی که در آن نفس می کشید، از خداوند سپاس گزاری کنید. اگر هر یک از این نعمت ها وجود نداشتند شما زنده نمی ماندید. شما باید به دلیل وجود داشتن درختان، حیوانات، اقیانوس ها، پرندگان، گل ها، گیاهان، آسمان آبی، باران، ستاره ها، ماه و سیاره ی زیبای خودمان از خداوند سپاس گزاری کنید.

شما باید به دلیل بهره مند بودن از حواس بی نظیر تان از خداو.ند سپاس گزاری کنید زیرا چشمانی دارید که می بینند، گوش هایی دارید که می شنوند، زبانی دارید که مزه ها را تشخیص می دهد، پوستی دارید که به شما توانایی لمس کردن می بخشد، و بینی شما نیز به بوییدنتان کمک می کند. شما باید از خداوند سپاس گزار باشید زیرا پاهایی دارید که با کمک آن ها می توانید راه بروید، دستانی دارید که از آن ها برای انجام دادن کارها استفاده می کنید، صدایی دارید که به شما توانایی می بخشد تا نظرتان رابیان کنید و با دیگران ارتباط داشته باشید. شما باید به دلیل دستگاه ایمنی بدنتان از خداوند سپاس گزار باشید که دستگاهی شگفت انگیز است و در حفظ کردن سلامتی شما نقشی مهم دارد. شما باید به دلیل همه ی اندام های بدنتان از خداوند سپاس گزاری کنید که ساختار جسمانی تان را تشکیل می دهند و به این ترتیب می توانید زندگی کنید. نظرتان درباره ی ذهن باشکوه تان چیست که هیچ رایانه ای پیشرفته ای در جهان نمی تواندبا آن برابری کند؟

در این بخش فهرستی از موضوعاتی مطرح می شود که زمینه هایی مهم را از زندگی تان به شما یاد آوری می کند و شما در این زمینه ها می توانید نعمت هایی بی شمار را بیابید که به دلیل بهره مند بودن از آن ها باید از خداوند سپاس گزار باشید. همچنین می توانید موضوع دلخواه خودتان را بر مبنای اهمیتش برای شما در هر زمان به فهرستتان بیفزایید.

موضوعات ویژه برای سپاس گزاری:

 • جسم و سلامتی
 • شغل و موفقیت
 • پول
 • روابط
 • دلبستگی ها
 • شادی
 • عشق
 • زندگی
 • طبیعت: زمین، هوا، آب و خورشید و...
 • کالاها و خدمات مادی
 • موضوع انتخابی خودتان
هر بار که نعمت های زندگی تان را می شمارید ، وضعیت احساسی شما بهبود می یابد و شادتر می شوید. چگونگی احساس شما معیاری مناسب است که نشان دهد چقدر سپاس گزار هستید. هر چه سپاس گزار تر باشید، احساس می کنید شادتر هستید و زندگی تان نیز سریع تر تغییر خواهد کرد. بعضی روزها به سرعت شاد می شوید بعضی روز ها ممکن است شاد شدنتان اندکی طول بکشد. به هر حال وقتی هر روز به شمارش نعمت های بی شمار زندگی تان ادامه می دهید، پی می برید هر بار احساستان بهتر و بهتر می شود و مشاهده می کنید که نعمت های زندگی تان به شیوه ی معجزه آسا چند برابر خواهند شد.
 
یاد آوری شگفت انگیز
به یاد داشته باشید که تمرین شگفت انگیز فردا را همین امروز بخوانید زیرا قبل از شروع کردن تمرینتان باید تعدادی عکس را گرد آوری کنید.
تمرین شگفت انگیز شماره 1
 
نعمت های زندگی تان را بشمارید
1. صبح ها در ابتدا فهرستی را از ده نعمت زندگی تان بنویسید که به دلیل بهره مند بودن از آن ها از خداوند سپاس گزار هستید.
2. بنویسید که چرا به دلیل بهره مند بودن از آن نعمت ها از خداوند سپاس گزار هستید.
3. دوباره فهرستتان را از ابتدا بخوانید. چنین بگویید : خدایا سپاس گزارم. در حد امکان بکوشید سپاس گزاری خودتان را به دلیل بره مند بودن از آن نعمت ها با تمام وجودتان احساس کنید.
4. در طی 25 روز بعد نیز بکوشید سه گام نخست این تمرین شگفت انگیز را هر روز تکرار کنید.
5. تمرین شگفت انگیز فردا را هم همین امروز بخوانید.
 
 
 
برگرفته از کتاب معجزه سپاس گزاری (راند برن) ترجمه سیما فرجی
 تمرین اول از 26 تمرین سپاس گزاری برای زندگی بهتر (بخش ششم)
تمرین اول از 26 تمرین سپاس گزاری برای زندگی بهتر (بخش ششم)
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
درباره ما 1. کاهش هزینه توزیع 2. ارائه کالا با قیمت مناسب 3. دقت بیشتر در کنترل کیفیت 4. کاهش هزینه های تردد درون شهری 5. صرفه جویی در زمان خرید شهروند 6. کاهش حجم ترافیک 7. کاهش آلودگی های زیست محیطی 8. سهولت نظارت بر عملکرد خرده فروشی 9. امکان مقایسه قیمتها و مرقوبیت کالا ها 10. سرعت خرید کالا های متنوع به صورت یکجا در کمترین زمان 11. اطلاع و بهره بری به موقع از تخفیفات اجناس قوانین و ضوابط سایت کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . ثبت شکایات کاربران سایت چنانچه سایت مجله بزرگ مشکل یا ایرادی از نظر شما دارد یا پیشنهادات و انتقادات در مورد بهتر شدن خدمات سایت بیگ مگزین دارید با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سئوالات شما عزیزان هستند و در کمترین زمان به شکایات شما عزیزان رسیدگی می نمایند. شما می توانید از طرق مختلف با ما در تماس باشید. برای اطلاع از شماره های تماس و ایمیل سایت بیگ مگزین به بخش تماس با ما مراجعه فرمائید. راهنمای خرید از سایت BIGMAGAZIN برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. پرسش های متداول کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
logo-samandehi
بیگ مگزین به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فروشگاه های اینترنتی با بیش از شش سال تجربه در فروش آنلاین، با پایبندی به سه اصل کلیدی، پشتیبانی 24 ساعته، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل‌ بودن کالا، موفق شده تا همگام با فروشگاه‌های معتبر جهان، به یکی از بهترین فروشگاه اینترنتی ایران تبدیل شود. به محض ورود به بیگ مگزین با یک سایت پر از کالا رو به رو می‌شوید! گروه ما به غیر از ارائه کالا سعی در تولید محتوا در بخش های خبر و دانستنی ها نموده است تا بتواند همه دیدگاه ها را راضی نگاه دارد. شور و شوق ما برای برتری همیشه ما را به سمت جلو و آینده بهتر می راند. همچنین تولید کنندگان گرامی می توانند محصولات خود را از طریق بیگ مگزین به فروش برسانند. اعتبار ما ، اعتماد شماست...


..................................................................... به علت نوسان قیمت ها قبل از خرید با پشتیبانی تماس فرمائید .....................................................................
شرکت سازنده